Обжалване на акт за превишена скорост

Можете да прочетете повече тук: Глоби при превишена скорост

Законът дава два типа защита при наложена глоба за превишена скорост – в административно наказателното производство и съдебна защита. Първата е правото на възражение, което се предявява писмено в самото административно наказателно производство. В този случай самият административно наказателен орган разглежда направеното възражение и взема решение за определяне на наказание на нарушителя или за освобождаване от отговорност на дееца. Другият път за защита е пред съда. Упражнява се чрез предявяване на Жалба пред компетентния съд в законоустановения срок. Предявяването на възражение не е условие за упражняване на правото за съдебна защита. Това означава, че дори и да не е направено възражение, лицето, сочено като нарушител, може да подаде жалба пред съда.

Видове административни актове, с които се налагат административни наказания за превишаване на скорост

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

 За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

Във всички останали случаи се издава Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който административнонаказващият орган издава Наказателно постановление, с което се налага административно наказание.

Основания за обжалване на акта за налагане на глоба при превишена скорост

На първо място основание за обжалване е соченото в акта нарушение да не е извършено изобщо. Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено от друго лице, различно от собственика или ползвателя на МПС, това обстоятелство следва да се декларира пред административно наказващия орган и е основание за анулиране на акта и издаване на нов против сочения нарушител, но не е основание за обалване.

Липсва нарушение например, когато на местонарушението липсва соченото от органа ограничение на скоростта, поради липсата на пътен знак за това или ограничението е отпаднало.

На следващо място основание за обжалване на акта за налагане на глоба за превишена скорост е ако същият е издаден при нарушаване на материалния и процесуалния закон. В нормативните актове са разписани строги правила, които следва да бъдат спазени при издаване на актовете. Така например всеки един акт следва да притежава законово установеното съдържание. От съществено значение е в него да е посочено точно описание на нарушението,в  какво се изразява то и да се посочат нормативните разпоредби, които са били нарушени. Ако това описани е неясно или противоречиво, то и актът, с който е наложена глобата, подлежи на отмяна от съда като незкаоносъобразен.

Следва да се има предвид, че всеки един случай се характеризира със своя специфика и следва да се имат предвид конкретните факти и обстоятелства по случая. Поради това за всеки казус се определя конкретна стратегия за защита.

За консултация и съдействие можете да ни пишете чрез контактната форма по-долу или да се свържете на тел.0878538646 или на имейл: office@advokatimik.bg

Последвайте ни на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

11 + 2 =

Свързани теми

Промяна на име

Промяна на име

Преди да разгледаме процедурата по промяна на име е важно да знаем как се образува то. Принципът, по който се образуват имената на българските граждани, ще ни даде отговор и затова каква промяна на името е допустима съгласно закона и съдебната практика. Избор на име...

Обжалване на глоба за излизане без маска

Обжалване на глоба за излизане без маска

От началото на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение на 13.03.2020 г. по медиите непрекъснато се представяше актуална информация за това какви „мерки“ се предвиждат за предотвратяване разпространението на непознатия досега коронавирус...

Може ли да се организират протести по време на извънредно положение?

Може ли да се организират протести по време на извънредно положение?

От началото на извънредното положение се направиха няколко опита за организиране на протести. Всички те, обаче, претърпяха провал, тъй като органите на реда не позволиха провеждането им.Не е тайна за никого, че за организирането на протест не се изисква разрешение....

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.