Съгласно българското законодателство установяване на произход на дете е възможно само по съдебен път. Разбира се може да се установява произход, както от майката, така и от бащата. По-често срещаният случай в практиката е да се иска доказване на връзката баща-дете.

За да бъде установен произхода на дете е необходимо да бъде предявен иск за установяване на произход от бащата.

Искът за установяване на бащинство може да бъде предявен когато липсва титул за произход от бащата. Така би било когато бащинството не е установено нито чрез презумпция/ сключен граждански брак/, нито чрез припознаване. Майката на детето може да предяви иск за дирене на бащинство в 3-годишен преклузивен срок от раждането, а детето до три години от навършване на пълнолетие. В случай, обаче че за баща е вписан друг мъж, с когото детето няма кръвна връзка е необходимо първо да се оспори произхода от баща и след това да се установи кой е “истинският” баща. Двата иска могат да бъдат предявени едновременно. Вижте повече на “Оспорване на произход от баща”.

Иск за установяване на бащинство по чл. 69 СК могат да предявят само майката и детето в определени законови срокове. Бащата няма правен интерес, тъй като разполага с друга възможност – припознаване по реда на чл. 64 от СК. Ако припознаването бъде оспорено, той разполага с друг иск за установяване на произход – този по чл. 66, ал. 2 от СК.

За да бъде уважен иска от съда следва да бъдат събрани множество доказателства – разпит на свидетели, акушеро-гинекологична и ДНК експертизи. При уважаване на иска за установяване на произход, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето. Също определя мерките за упражняване на родителски права, режима на лични отношения между детето и родителя, както и неговата издръжка.

Възможно е да бъде установен произход от починал родител. Съдебната процедура в случая е по – дълга и тежка. Необходимо е да бъдат събрани повече доказателства. Освен задължителните ДНК и акушеро – гинекологична експертиза, следва да бъде извършена и ексхумация на починалия. По този начин ще може да бъде взет сравнителен материал за изготвяне на ДНК експертизата.

Потърсете съдействие от адвокат

Ние имаме богат опит във воденето на дела, свързани с установяване на произход и можем да ви окажем необходимото юридическо съдействие. За съдействие при предявяване на иск за установяване на произход, можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу или на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/ .

Политика за поверителност

11 + 14 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи