Кантората предлага адвокатски услуги в следните области на правото

Вещно право

l

Облигационно право

Семейно право

Граждански процес

Търговско право

Административно право

Трудово право

Наказателно право

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Искам да регистрирам еоод /еднолично дружество с ограничена отговорност/ или оод /дружество с ограничена отгоорност/. Как става регистрацията?

За регистрация на ЕООД/ООД е необходимо да бъдат изготвени редица документи. Затова е препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви ги изготви и да ги представи пред Агенция по вписванията, Търговски регистър. Необходимо е да сте наясно какво ще е наименованието на дружеството (фирмата) и как ще бъде изписано на кирилица и на латински, какъв ще бъде предмета му на дейност, кой ще бъде управител на дружеството, колко ще бъде капиталът му и как ще бъде разпределен той по дялове.

Как да се разведа бързо?

По-бързият и евтин начин да се разведете е по взаимно съгласие с Вашия съпруг или Вашата съпруга. Тогава единствено е необходимо да се разберете по въпросите за: ползването на семейното жилище, фамилното име, ако имате деца: кой ще упражнява родителските права, режим на лични отношения на другия родител, издръжка. След като сте постигнали съгласие по тези въпроси, следва да се обърнете към адвокат, който ще изготви необходимите документи за съда. Задължително следва да представите: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на децата, както и други необходими документи, съобразно конкретния казус.

Работодателят ме уволни дисциплинарно за нарушение, което не съм извършил. Как да се защитя?

Дисциплинарно наказание се налага след спазване от страна на работодателя на определена в закона процедура и при наличие на основание. Работодателят издава Заповед, с която налага дисциплинарно наказание „уволнение“. От момента на връчването й, уволнението може да се обжалва като незаконосъобразно в 2-месечен срок пред съда. Освен това може да се поиска от съда възстановяване на работа и изплащане на обезщетение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 6 месеца. В такъв случай е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на Исковата молба до съда и да Ви представлява по вече образуваното дело.

майката/бащата на децата ми не ми дава да ги виждам. Какво да направя?

Когато родителите на едно дете живеят разделени в отделни жилища, обикновено то остава за отглеждане/възпитание при единия от тях. Това обаче по никакъв начин не означава, че другият родител няма право да ги вижда и да се грижи за тях. Напротив, счита се, че по закон всеки родител има равни права върху децата си, докато съдът не постанови друго. За да не се стига до подобни конфликти и неразбирателства кой родител кога може да вижда децата си, то е добре този спор да се разреши от съда, който от своя страна е длъжен да следи за интереса на детето. В този случай е добре да потърсите съдействие от адвокат.

С брат ми / сестра ми имаме оставена в наследство къща. Аз искам да я продадем или да продам собствения си дял на него/нея, но той/тя отказва моите предложения. какво да направя?

Един от начините за прекратяване на съсобствеността върху един недвижим имот е извършването на съдебна делба. Тя в много случаи се явява и единственият възможен начин, доколкото липсва съгласие за друго разрешаване на спора между съсобствениците. Целта на тази съдебна процедура е да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот, като е възможно имотът да бъде поставен в дял на единия съделител, който ще следва да заплати дела на другия, но е и възможно имотът да бъде изнесен на публична продан, при която всеки от Вас или друго трето лице може да изкупи къщата.

.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.