Един от способите за прекратяване на съсобствеността върху обща вещ е съдебна делба. Местно компетентният съд, който разглежда делото за делба е този по мястото на откриване на наследството. До нея се стига във всеки случай, когато липсва съгласие между съделителите относно начина на подялба. Често причините са липсата на финанси за уреждане на имуществените отношения между собствениците или спор за цената.

Виж още: Делба на имот. Какво трябва да знаем? и Доброволна делба

Всеки един от съсобствениците във всеки един момент може да предяви иск за делба на наследственото или друго общо имущество.

Производството по съдебна делба е сложно и специфично. За да бъдат опазени интересите Ви по най-добрия начин е препоръчително да ангажирате адвокат, който да Ви представлява пред съда. Така биха се избегнали рискове от лошо водене на делото и пропускане на важни срокове. Адвокатът би могъл да Ви консултира и какви действия по защита на интересите Ви биха могли да бъдат предприети.

Първа фаза на съдебната делба

Самата съдебна делба протича в две фази. В първата фаза се разглеждат въпросите кои имоти са съсобствени и ще бъдат предмет на подялба, кой притежава право на собственост върху тях и какъв е делът на всеки. За целта се събират доказателства с оглед установяване на фактическото положение.

В производството могат да се разглеждат спорове за произход, да се правят оспорвания на осиновявания, на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения.

“”-Тази фаза завършва с краен съдебен акт решение, което подлежи на обжалване по общия ред. Освен това може да бъде направено искане съдът да се произнесе и относно разпределяне на ползването на имота и размерът на обезщетението, което ползващият собственик следва да заплати на неползващите такива.

Втора фаза на съдебната делба. Как се извършва самата делба?

След като решението за допускане на делбата влезе в сила, се насрочва първото съдебно заседание по втора фаза. Тук е важно да се има предвид, че това е моментът да се направят искания за сметки, т.е. да се предявят претенции към другите съделители по отношение на общото имущество (напр. направени подобрения в общия имот от един от съделителите), ако има такива и да се посочат доказателства за тях. Съдът във всички случаи на тази фаза назначава вещо лице, което да даде варианти на бъдещата подялба и да изчисли пазарната стойност на имота и дела на всеки съделител. След приемане на заключението на вещото лице съдът изготвя разделителен протокол.

Когато някой от имотите е неподеляем и не може да се постави в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Разбира се това не означава, че имотът задължително следва да се придобие от друго, трето лице. Възможно е всеки от съсобствениците да участва в наддаването, като той се ползва и с някои привилегии в тази процедура, спрямо останалите наддавачи.

Важно е да се знае, че страната по съдебна делба в първото по делото съдебно заседание следва да отправи претенция за възлагане на неподеляемо жилище. За да се уважи това искане, съдът изследва дали са налице предпоставките за това. Смисълът на тази разпоредба в закона е да се даде преимущество на един от съделителите. Така например съдът може да възложи жилището на преживелия или бившия съпруг, ако на него са му предоставени родителските права и той няма друго собствено жилище. Дяловете на останалите съделители се уравняват с други имоти или пари. Правото да се постави в дял неподеляемото жилище има и този, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго такова.

Съдът следва да постанови как ще бъде извършено прекратяването на съсобствеността – чрез изнасяне на имуществото на публична продан, чрез получаване на реален дял от общото имуществото от всеки съделител или чрез възлагане на неподеляемо жилище на един от собствениците, който следва да заплати на останалите определена сума, представляваща паричната равностойност на притежавания дял. По делото могат да бъдат предложени няколко варианта за делбата на имуществото, като следва да се избере най-рационалният от тях, съобразявайки се с разпоредбите на закона.

Запиши час за консултация

Адвокатска кантора „Колчакова“ има богат опит във воденето на дела за делба. В случай, че желаете да Ви съдействаме, можете да си запишете час за консултация като се свържете с нас чрез формата за контакт по-долу, на тел. 0878/538646,  или чрез бутона “резервирайте сега” на страницата ни във фейсбук.

Политика за поверителност

12 + 11 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.