Когато родителите са разделени и не живеят заедно или тепърва решават да се разделят, помежду им възниква въпроса при кого ще останат за отглеждане децата, къде ще живеят те и как ще се грижат за тях. Голяма част от родителите запазват добри отношения помежду си в името на децата и тяхното нормално развитие. Поради това те пристъпват към уреждане на тези отношения по общо съгласие, сключвайки споразумение за упражняване на родителски права. Така се избягва един спор за родителски права, който понякога продължава с години в съда, коствайки много разходи и нерви на родителите, което в никакъв случай не се отразява добре и на децата.

Запишете час за безплатна консултация тук.

Какво включва споразумението за упражняване на родителски права?

Родителите следва да решат при кого от тях да останат за пряко отглеждане и възпитание децата – при майката или при бащата или на кого да бъдат предоставени родителските права. Местоживеенето на детето пък се определя по местоживеенето на родителя, на когото се предоставят родителските права.

За другия родител се определя режим на лични отношения с детето. Този режим включва периодите и дните, през които другият родител може да вижда и взема децата от тяхното местоживеене. Така например се определят уикендите, през които децата ще се вземат от дома, където живеят, както и другите почивни и празнични дни и ваканции, през които ще се осъществява режима.

Определеният режим цели преди всичко да опази висшия интерес на детето и то да бъде отглеждано и възпитавано и от двамата родители. Единствено чрез споразумение може да се постигне съгласие родителите да имат дори равни права върху своите деца чрез т.нар. споделено родителство. То обаче е възможно само при спазване на определени условия.

Именно родителя, на когото не са предоставени родителските права е задължен да заплаща издръжка. Минималният размер на издръжка за едно дете е ¼ от минималната работна заплата за страната, като за 2019 г. той е 140 лева. Следва да се има предвид, че издръжката се дължи безусловно, независимо дали родителят е работоспособен и дали разполага с имущество, от което може да се издържа.

Как се сключва споразумение за упражняване на родителски права?

Когато постигнат съгласие по горните въпроси относно своите деца, родителите следва да оформят волята си в писмено споразумение. С оглед юридическия му характер, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, който да го изготви според Вашите желания и да го оформи така, че да се избегнат в бъдеще спорове между родителите по отношение на децата, дори и при евентуално влошаване на отношенията между майката и бащата.

Добрият адвокат би Ви дал и ценен съвет в това отношение, който да Ви спести освен разходи, така и време и нерви по водене на нови дела. Адвокатът ще оформи молбата и придружаващите я документи, които се представят пред съда, заедно със споразумението и ще Ви представлява пред съда. След разглеждането на молбата съдия от районния съд по настоящия адрес на детето насрочва съдебно заседание, в което се поддържа споразумението и се събират служебно доказателства. Въз основа на тях съдът утвърждава сключеното споразумение, което има силата на съдебно решение, след като се убеди, че то опазва интересите на детето или децата.

Нашата адвокатска кантора има опит в изготвянето на споразумение за родителски права и представляването на клиентите пред съда в производството по утвърждаването му. В случай, че желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg или чрез контактната форма по-долу.

Политика за поверителност

2 + 6 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи