Когато родителите не живеят заедно, независимо дали са в брак или не са между тях възниква въпроса как ще отглеждат децата си. Общото правило е, че това се решава от майката и бащата при условията на общо съгласие. Когато липсва такова, обаче, възниква т.нар. спор за родителски права.

Спор за родителски права е налице, когато родителите не успеят да постигнат съгласие по въпросите: къде ще живее детето, кой ще упражнява родителските права, какви лични отношения ще има другия родител с него и каква месечна издръжка се дължи.

 иНЗа да се реши този спор е добре да се обърнете към адвокат с опит в съдебни дела по чл.127, ал.2 от СК, който ще защити максимално Вашите права като родител и ще Ви представлява пред съда.

Как се определя на кого да се предоставят родителските права?

Решението при кого от родителите ще живее детето и на кого ще бъдат присъдени родителските права зависи преди всичко от конкретните обстоятелства. По едно такова дело следва да се съберат доказателства за желанието на родителите да отглеждат и възпитават децата си, за привързаността на децата към родителите.  От значение са и полаганите до момента грижи от родителите спрямо децата. Моралният облик на родителите също би наклонило везните в полза на единия родител.

Някои обективни фактори също биха се отразили при разрешаването на делото. Такива са възрастта и пола на децата, материалното и социалното положение на родителите. Жилищно-битовите условия, които майката и бащата предлагат, също се ценят в едно съдебно дело. Не на последно място от значение е и възможността за помощ в отглеждането и възпитанието на децата от трети лица – например помощ от бабата и дядото на детето или от друг близък роднина.

Това, че родителските права се предоставят винаги съгласно българския закон и съдебна практика на единия родител, в никакъв случай не означава, че другият родител следва да бъде лишен от контакти с децата си. Напротив във всеки случай в интерес на децата е да контактуват и с двамата си родители. Връзката родител-дете не следва да се нарушава, освен в изключителни случаи и само при наличие на основания за това. Поради това винаги се определя режим на лични отношения на другия родител с детето. Той следва да съдържа периоди и дни, през които да се осъществяват личните контакти. Колкото по-конкретно е определен той, толкова и по-ясни и безконфликтни са отношенията между родителите по повод на детето.

Задължително по делото за родителски права следва да се определи издръжката на детето. Как се определя тя и колко е нейният минимален размер, можете да видите повече на: „Издръжка на дете“.

Майката/бащата на детето ми не ми дава да го виждам. Какво да направя?

В този случай с оглед избягване на родителско отчуждение и възобновяване на контактите между родител и дете е необходимо да се поиска от съда определяне на привременни мерки. Те действат докато трае съдебното производство и докато се разреши спора за родителски права с краен съдебен акт. Привременните мерки са задължителни за изпълнение и влизат в сила от постановяването им. Единствено могат да бъдат изменени при промяна в обстоятелствата по делото или ако самите те не са ефективни. Така съгласно постановеното от съда Определение, родителят, или ще получи родителските права, или ще се снабди с установен от съда режим на лични контакти.

Подлежи ли на изменение съдебното решение за родителски права?

След постановяването на решението на първа инстанция, решението подлежи на обжалване на по-горна инстанция. Срокът е двуседмичен от връчването на съобщението на страната. След изтичането му, решението влиза в сила.

При промяна в обстоятелствата, всеки родител може да подаде искане до съда за промяна на решението. Ако родителските права са присъдени на другия родител, той може да претендира да му се присъдят на него. Така също родителят, на когото му е определен режим на лични отношения може да поиска тяхната промяна. Например детето вече е пораснало и родителят желае да прекарва по-дълги периоди от време с него. Възможно е родителят да се премести да живее и работи в друг град или държава. Тогава рационално би било, да се определи режим на лични контакти с по-редки, но по-дълги периоди.

Нашата адвокатска кантора има опит по дела по чл.127, ал.2 от СК. Към всеки казус адвокатите ни подхождат индивидуално и предприемат необходимите действия с оглед пълна защита на правата и интересите на клиентите си. За съдействие при разрешаването на спор за родителски права можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу, на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg или чрез бутона “резервирайте сега” във фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/.

Политика за поверителност

14 + 9 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи