Спор между родители за извеждане на дете в чужбина е налице, когато майката и бащата на детето не могат да постигнат съгласие помежду си по отношение на пътуване на детето им зад граница. Въпреки че законът дава преимущество този въпрос да се реши доброволно, понякога родителите не успяват да намерят общо решение. Поради тази причина законодателят е дал възможност да отнесат спора за решаване до съда.

Вижте също: Декларация – съгласие за извеждане на дете в чужбина

Как да изведа детето извън страната, когато другият родител не ми позволява?

За да се заведе иск до съда, следва да са налице няколко предпоставки. Детето следва да е непълнолетно, т.е. да не е навършило пълнолетие. При плануваното пътуване детето да не е придружавано от единия или двамата родители. Задължително следва да липсва дадено доброволно съгласие за извеждане на детето в чужбина. В противен случай не е налице интерес от водене на съдебен спор.

Искът от единия родител срещу другия за даване на заместващо съгласие за извеждане на дете в чужбина се води независимо от обстоятелството дали те са в брак, живеят на семейни начала или са разделени. Възможно е да се заведе дори и ако майката и бащата живеят заедно и са в брак.

Как съдът решава въпроса за пътуване на детето в чужбина?

Във всеки случай, когато се разглежда спор относно дете, съдът следи за опазване на неговия интерес. За да се прецени уместно ли е да се позволи от съда пътуване без разрешението на единия родител, следва по делото да се съберат доказателства относно мястото, условията и средата, при които детето ще пребивава извън страната.

За да се получи разрешение за пътуване на детето в чужбина следва да се конкретизира държавата или държавите, в които детето ще пребивава, срокът за който се иска разрешение, условията, при които ще пребивава детето и целта на пътуването.

 иСъдебната практика е константна в случаите, когато се иска извеждане на детето в страни, където има размирици, природни бедствия, заплаха за сигурността. Съдът в този случай постановява отказ за извеждане на детето в чужбина, поради това, че не би бил защитен интересът на детето. Основание за отказ има и когато се иска разрешение детето да пътува до страна, където българският съд не може да упражнява контрол по изпълнението на собствените си съдебни решения.

Важно е да се знае, че във всеки етап от съдебното производство, майката и бащата на детето могат да постигнат съгласие по въпроса за извеждане на детето в чужбина. В този случай съдебното производство се прекратява,  като може да се постигне съдебна спогодба. Тя има сила на влязло в сила съдебно решение и е задължителна за изпълнение.

Адвокатска кантора „Колчакова“ има натрупан опит в разрешаването на спорове за извеждане на дете в чужбина. За съдействие от наш адвокат можете да си запишете час за консултация чрез контактната форма по-долу; чрез имейл: office@advokatimik.bg, да се обадите на тел. +359878538646 или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/.

Политика за поверителност

11 + 2 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи