В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Под упражняване на родителски права, се има предвид тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата. Така нареченото „споделено родителство“ или съвместно упражняване на родителските права не е познато на нашето право при спор за родителски права по чл.59 ал.2/ развод по общия ред/ и чл.127 ал.2 от СК/ спор за родителски права без брак/. Към настоящия момент е възможно да се прилага само при постигнато общо съгласие на родителите и при определени условия.

Споделено родителство би било възможно само, когато родителите са запазили добри отношения помежду си.

 ,,, При преценката дали съвместното упражняване на родителски права би било в интерес на детето, съдът обикновено се допитва до Дирекция „Социално подпомагане“, които изготвят социален доклад. В него се дава становище дали така разпределени правата между родителите, ще се отразят положително върху развитието на детето и неговото образование. Задължително условие е двамата родители да живеят близо един до друг. Съобразяват се отношенията между майката и бащата и отношенията родител-дете, местоживеенето на родителите, местонахождението на учебното заведение, жилищно-битовите условия, материалното положение на родителите и други обстоятелства, които биха могли да имат значение при преценката.

 

Постигане на споразумение за съвместно упражняване на родителски права е възможно чрез сключване на писмено споразумение, което да се одобри от съда по реда на чл.127, ал.1 от СК или в производството по развод по взаимно съгласие, където в споразумението за развод съответно се урегулират отношения по повод на децата.

 

Законът и споделеното родителство

 

 Българското законодателство изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение. Във все повече съдилища, обаче се установи практика съдът да разширява възможността за лични контакти между детето и родителя, при когото то не живее.

 

              Раздялата на родителите е тежка и неприятна за децата, които страдат най-много. Много важно е родителите да успеят да запазят добри отношения помежду си в името на децата си. В интерес на всяко дете е макар и родителите му да не живеят заедно, да има пълноценен контакт и с двамата родители. Децата имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата си родители дори ако те живеят в различни страни.

 

Съвместното родителство следва да се уреди изрично в законодателството на България. То съответства на съвременните обществени отношения, на равноправните роли в обществото на жените и мъжете. Необходимо е децата да поддържат връзка с двамата си родители, за да се изградят като пълноценни и успешни личности в бъдеще. Опитът на държавите, които са го въвели е красноречив. Въвеждането на споделено родителство следва да стане постепенно и без сътресения в обществото. Съдът следва да решава всеки случай индивидуално с оглед най-добрия интерес на детето.

 

Нашата адвокатска кантора има опит в изготвянето на споразумение за споделено родителство и в случай, че желаете да Ви съдействаме по изготвянето му и утвърждаването му от съда, можете да ни потърсите чрез контактната форма по-долу, на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg  или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/

 

Политика за поверителност

10 + 3 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи