Адвокатски услуги - Семейно право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Семейното право

Брачен договор

Брачен договор

Българският закон дава възможност преди встъпването в брак или по време на брака съпрузите да изберат договорен режим на имуществени отношения. При този режим (бъдещите) съпрузи сключват брачен договор в предвидената от закона форма, който се вписва в специален...

read more
„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Под упражняване на родителски права, се има предвид тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата,...

read more
Спор за родителски права

Спор за родителски права

Когато родителите не живеят заедно, независимо дали са в брак или не са между тях възниква въпроса как ще отглеждат децата си. Общото правило е, че това се решава от майката и бащата при условията на общо съгласие. Когато липсва такова, обаче, възниква т.нар. спор за...

read more
Развод по исков ред

Развод по исков ред

Виж също: Развод по взаимно съгласие Разводът поради разстройство на брака или развод по исков ред е един от начините за прекратяване на брака. До предявяване на иск за развод от единия срещу другия съпруг обикновено се стига, когато единият съпруг не желае да се...

read more
Издръжка на дете

Издръжка на дете

Всяко дете има право на издръжка. Тя се дължи от родителите на всяко ненавършило пълнолетие дете. Задължението за даване на издръжка на дете е безусловно. То не зависи от това дали един родител е работоспособен и дали притежава имущество, от което може да се издържа....

read more
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Когато родителите са разделени и не живеят заедно или тепърва решават да се разделят, помежду им възниква въпроса при кого ще останат за отглеждане децата, къде ще живеят те и как ще се грижат за тях. Голяма част от родителите запазват добри отношения помежду си в...

read more
Колко струва един развод?

Колко струва един развод?

Каква е цената на развода или колко струва един развод? Това е въпрос, който вълнува почти всеки, независимо дали е в брак, ще встъпва в брак или обмисля раздяла. Научете как можете да си запишете час за безплатна консултация тук. За да се отговори първо трябва да се...

read more
Защо не е добра идеята „развод без адвокат“?

Защо не е добра идеята „развод без адвокат“?

Сигурно много хора се питат защо им е необходим адвокат, когато пристъпват към развод. Особено когато става въпрос за развод по взаимно съгласие при вече постигнато споразумение със съпруга/съпругата. Днес в интернет могат да се намерят безплатни или неприлично евтини...

read more
Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Виж още: Споразумение за упражняване на родителски права и Как се решава спор за родителски права? С измененията на ДВ, бр. 16 от 2019 г. беше променен и чл. 182, ал. 2 от Наказателния кодекс. Той урежда санкциите при неизпълнение на съдебни решения, в които е...

read more
Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Бракът със съпруга/съпругата Ви вече отдавна е загубил своето съдържание и съществува формално. Живеете разделени или просто не изпълнявате съпружеските си задължения. Двамата вече искате да продължите живота си като свободни, необвързани хора. Във всички тези случаи...

read more

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За баща на детето ми бе записан бившия ми съпруг, който не е негов биологичен баща. Какво да правя?

Съгласно закона, когато дете се роди преди изтичането на триста дни от развода и майката не е сключила граждански брак с биологичния баща преди детето да се роди, за баща се счита бившия съпруг. В този случай се предявява иск за оспорване на произход пред съда. Срокът за предявяването му е едногодишен и тече за майката от раждането на детето. По делото се събират доказателства, включително се изготвя ДНК експертиза. Направеният извънсъдебно ДНК тест в лаборатория не се приема като доказателство по делото. След като се установи липсата на съвпадение, биологичният баща може да припознае детето. Ако не желае да стори това, следва да се заведе иск за установяване на произход.

Как да се разведа бързо?

По-бързият и евтин начин да се разведете е по взаимно съгласие с Вашия съпруг или Вашата съпруга. Тогава единствено е необходимо да се разберете по въпросите за: ползването на семейното жилище, фамилното име, ако имате деца: кой ще упражнява родителските права, режим на лични отношения на другия родител, издръжка. След като сте постигнали съгласие по тези въпроси, следва да се обърнете към адвокат, който ще изготви необходимите документи за съда. Задължително следва да представите: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на децата, както и други необходими документи, съобразно конкретния казус.

С бащата на детето ми сме разделени, като той отказва да ми плаща издръжка за детето. Как мога да я събирам от него и каква сума мога да искам.

В случай, че единият от родителите полага грижи за детето, то той може да иска от другия родител заплащането на ежемесечна издръжка. Когато заплащането не става доброволно, то за другия родител остава възможността, представлявайки интересите на детето, от негово име да заведе иск пред съда, за да го осъди. Образува се дело, по което се събират доказателства за нуждите на детето и за възможността на другия родител да я дава. Минималната издръжка е в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната, като за 2019 г. тя е 140 лева. При доказани нужди в по-голям размер и при възможност от страна на родителя да дава такава, то съдът може да присъди по-голяма сума. Освен това може да се претендира дължима и неплатена издръжка за минал период от време преди завеждането на иска в съда, но не за повече от една година.

Майката/бащата на децата ми не ми дава да ги виждам. Какво да направя?

Когато родителите на едно дете живеят разделени в отделни жилища, обикновено то остава за отглеждане/възпитание при единия от тях. Това обаче по никакъв начин не означава, че другият родител няма право да ги вижда и да се грижи за тях. Напротив, счита се, че по закон всеки родител има равни права върху децата си, докато съдът не постанови друго. За да не се стига до подобни конфликти и неразбирателства кой родител кога може да вижда децата си, то е добре този спор да се разреши от съда, който от своя страна е длъжен да следи за интереса на детето. В този случай е добре да потърсите съдействие от адвокат.

През 2013 г. бащата на детето ми беше осъден да заплаща издръжка в размер на 120 лева, като тя въобще не е достатъчна да покривам разходите за детето. Какви са правата ми?

Като законен представител на детето, можете да подадете иск за увеличаване размера на присъдената вече издръжка. По делото следва да се представят и съберат доказателства за увеличените нужди на детето и/или за възможността другия родител да дава издръжка в по-голям размер.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.