Какво представлява фондацията?

Фондацията е вид юридическо лице, което преследва някаква идеална цел. Фондацията не формира търговска печалба и не е стопански субект.

Как се учредява фондация?

Фондация се учредява чрез безвъзмездно предоставяне на имущество за постигане на определени нестопански цели. Това може да стане чрез акт на дарение (приживе) или чрез завещание (по случай на смърт).
За разлика от сдружението с нестопанска цел, при фондацията няма изискване за вида и броя на учредителите. Достатъчно е да има един учредител.

Как да регистрирам фондация?

Нашата кантора е изготвила специална форма, която да улесни процедурата по регистрация на фондация. Необходимо е да я попълните и изпратите заявката за тази услуга. Ние ще отговорим по имейл до няколко часа колко струва услугата и как можете да заплатите. Ако се затруднявате, можете да си запишете час за консултация в нашата кантора в гр. София на тел. 0878/538646. На срещата ще уточним необходимите детайли, за да изготвим документите съобразно Вашата воля.
След като получим заплащането, ще изготвим необходимите документи и ще получите инструкции кои от тях е необходимо да подпишете и заверите пред нотариус. В повечето случаи е необходимо да откриете и банкова сметка на името на учредяваната фондация.
След това готовите документи ни ги изпращате по удобен за Вас начин. Възможно е и да са сканирани и изпратени по имейл. Така изпратените документи ги подаваме по електронен път в Агенция по вписванията, регистър на юридическите лица с нестопанска цел. По този начин ние спестяваме половината от дължимата към Агенцията държавна такса. В същото време подаването става изключително бързо. До 2-3 дни резултатът ще е налице.

Как се попълва формата? Какво е необходимо да направя преди да направя постъпки за регистрация на фондация?

Наименование

На първо място следва да определите подходящо наименование. Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

Адрес на управление

Добре е да посочите адрес, където да получавате всякаква кореспонденция.

Целите на фондацията и видът на дейност

Дали фондацията ще развива дейност в частна полза или общественополезна дейност зависи от поставените цели. Те пък се определят от учредителите.
Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за следните цели:
1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление.
2. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.
3. Подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване.
4. Защитата на човешките права или на околната среда.

Средства за постигане на целите

Тук трябва да посочите с какви средства, по какъв начин ще постигнете целите. Например това може да стане чрез набиране на дарения, чрез информацинни кампанни, организиране на семинари, конференции, обучения и други.

Допълнителна стопанска дейност

Фондацията може да извършва и търговска дейност, само доколкото тя ще обслужва постигането на целите на фондацията.

Учредители

Учредителите са тези, които първоначално предоставят имущество за постигане на определените от тях цели. Имуществото може да бъде предоставено приживе чрез дарение или по случай смърт – чрез завещание.

Имущество на фондацията

На следващо място следва да се определи имуществото, което ще се предостави на фондацията за учредяването й. То може да бъде определена сума пари, вещи, имот, други ценности.

Органи на фондацията

Като всяка друга организация и при фондацията следва да има определени органи. Задължително следва да е определен един управителен орган /управител или управителен съвет/. Управителният орган може да се нарича по различен начин – председател, управител, представител. Когато се учредява фондация в обществена полза, е необходимо в учредителния акт да е предвиден и върховен орган. Как ще се нарича той е въпрос на Ваша преценка – например общо събрание на дарителите.

Политика за поверителност

12 + 15 =

онлайн регистрация на фондация

Свързани теми

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *