Виж също: Развод по взаимно съгласие

Разводът поради разстройство на брака или развод по исков ред е един от начините за прекратяване на брака. До предявяване на иск за развод от единия срещу другия съпруг обикновено се стига, когато единият съпруг не желае да се развежда. Тази стъпка се предприема и когато двамата съпрузи не могат да постигнат съгласие по въпросите, които следва да се уредят в споразумението за развод. Обикновено не може да се вземе общо решение кой от двамата съпрузи да ползва семейното жилище, как да се разпределят родителските права между съпрузите и каква издръжка да се плаща на децата. Тук изключваме имуществените отношения, тъй като те могат да се уредят и след развода.

Причините за вземане на решение за развод могат да са много и да са се натрупвали във времето. Възможно е да е налице една единствена, но за сметка на това основателна причина. Именно те се изтъкват като доводи по едно дело за развод по исков ред.

Съдът допуска развода единствено, след като се установи и докаже по делото, че бракът е непоправимо и дълбоко разстроен.

Понякога вината за развода може да бъде изключително поради поведението на единия от съпрузите. Тогава може да се поиска съдът да се произнесе относно вината за разстройството на брака.  Виновният съпруг бива натоварен да плати разноските по бракоразводното производство.

Какви въпроси се разглеждат в дело за развод?

При допускане на развода следва да се решат няколко въпроса:

На кого от двамата съпрузи да се предостави за ползване семейното жилище? – От значение за разрешаването на този въпрос могат да бъдат всякакви обстоятелства. Собствеността върху жилището и предоставянето на родителските права са най-съществените сред тях.

На кого ще се предоставят родителските права? – Интересът на детето се следи винаги при разрешаването на спора за родителски права. Съдът преценява на база на събраните доказателства кой от родителите притежава по-добри възпитателските качества. Грижите, които бащата и майката на детето са полагали до момента и привързаността на децата към родителите определят при кого те биха се чувствали по-добре. Полът и възрастта на децата са обективни критерии, които понякога разрешават спора. При разрешаването на спора при кого от родителите да останат за отглеждане и възпитание децата, не са за пренебрегване и следните фактори: възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното им обкръжение и материалните възможности.

Какъв режим на лични отношения ще се определи на другия родител с децата? Режимът представлява периоди и дни, в които другият родител ще може да взема и вижда децата си. Той може да е по-ограничен или по-разширен взависимост от конкретните обстоятелства.

Какъв размер ще е издръжката на децата? Минималният размер на издръжката за 2020 г. е 152,50 лева. Всяка година тя се актуализира на база на минималната работна заплата за страната. Издръжка в по-голям размер се определя при доказана нужда на детето и съобразно възможността на родителя да я дава.

Дължи ли се издръжка между съпрузите? Невиновният за развода съпруг може да претендира издръжка от бившия си съпруг за период не по-голям от три години.

Ще запази ли фамилното си име съпругата след развода?  При желание съпругата може да продължи да ползва фамилното име на съпруга си или да възстанови фамилията си от преди брака.

Съдебно решение по дело за развод

След изясняване на делото за развод по исков ред от фактическа страна на първа инстанция, съдът се произнася с решение. При допускането на развода бракът се прекратява веднага и решението влиза в сила в тази част, в останалата част крайният акт на първоинстанционния съд може да се обжалва на по-горна инстанция.

Адвокатска кантора „Колчакова“ има богат опит по бракоразводни дела и може да Ви съдейства да прекратите брака си възможно най-бързо, като същевременно да защити правата и интересите Ви в производството по развод по исков ред по най-добрия начин. Можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу или на тел. +359878538646, имейл: office@advokatimik.bg

Политика за поверителност

14 + 13 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи