Често срещан въпрос в практиката ни е: Шефът ми постоянно ме глобява със суми от 20, 50 или 100 лв., защото според него „нарушавам трудовата дисциплина”. Има ли законово основание да ми налага такива глоби?

Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), където се казва изрично, че без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение. Това означава, че шефът няма право да глобява. Изключение от това правило се прави ако се отнася за удръжки за: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред; удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 от КТ.

И все пак мога ли да очаквам подобна санкция от моя работодател?

Следва да се знае, че работодателят има възможност да потърси и имуществена отговорност от работника или служителя за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон.

Също така важно е да се отбележи, че съгласно чл. 206, ал. 1 от КТ за вреда, причинена на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.

Наказанията, които работодателят може да налага при нарушаване на трудовата дисциплина, са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Поради това в закона не съществува дисциплинарно наказание „удръжка от заплатата при закъснение за работа“ или наказание „глоба“. Следователно работодателят категорично няма законовото право да глобява. Налагането на подобни „глоби“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Политика за поверителност

3 + 4 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи