Правната възможност за лишаване и ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е една от мерките за закрила на детето. Прилага се само по изключение и само когато са налице предпоставките за прилагането й. Производството по лишаване и ограничаване на родителски права цели единствено защита интересите на детето. В много случаи обаче някои от родителите използват тази съдебна процедура, с оглед заобикаляне на забраната за пътуване на дете в чужбина без съгласието на единия родител.

Виж също: Спор за родителски права

По-тежката мярка за защита на детето е лишаване от родителски права. Съдът я постановява в особено тежки случаи, когато родителят застрашава живота и здравето на своето дете. Тази мярка се постановява само при много тежки провинения на родителя. Лишаването от родителски права е възможно при наличие на две хипотези. Първата е при особено тежки случаи на създаване на опасност за личността, здравето или имуществото на детето. Втората хипотеза, при която се стига до лишаване от родителски права, е, когато родителят без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка. В практиката се приема, че „трайно“ е когато родителят за повече от 6 месеца не е полагал грижи и не е давал средства за издръжка на детето.

Процедура по лишаване и ограничаване на родителски права

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува пред районния съд по настоящия адрес на детето. То може да бъде образувано по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция “Социално подпомагане”. По делото задължително участва и прокурор, който дава становище по основателността на иска. Също така по делото се изслушва и представител на дирекция “Социално подпомагане”.

Докато е висящо производството съдът може да определи привременни мерки, като вземе предвид становището на Дирекция „Социално подпомагане”. Съдът се произнася с определение, което има сила до влизане в сила на решението по делото.

 и 

Когато единият родител бъде лишен от родителски права, те се предоставят изцяло на другия родител или, ако няма такъв, детето се настанява извън семейството. Лишеният от родителски права родител не може да полага грижи за детето, нито да го представлява. Лишаването от родителски права не освобождава родителя от заплащане на издръжка за детето и тя се дължи безусловно. На родителя, лишен от родителски права се определя и режим на лични отношения с детето. В повечето случаи се определя един доста ограничен режим и срещите да се осъществяват в присъствието на другия родител. При много тежък случай може и да не бъде определен режим на лични отношения.

Възстановяване на родителски права

Съществува възможност за лишеният от права родител да поиска възстановяване на родителските си права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях. Следва да се докаже, че родителят вече не представлява опасност за детето, че полага грижи за него и че заплаща издръжка редовно. Счита се, че винаги е в интерес на детето, то да общува и с двамата си родители.

Ние от Адвокатска кантора “Колчакова” имаме богат опит по казуси, свързани с лишаване, ограничаване и възстановяване на родителски права и можем да Ви окажем необходимото юридическо съдействие. За съдействие за лишаване или ограничаване на родителски права на родител можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу или на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg или да си запишете час за консултация чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни.

Политика за поверителност

13 + 4 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи