Рискове при покупка на имот

Да се купи имот от несобственик. В този случай купувачът не става собственик на имота, предмет на сделката. За него възниква правото да иска разваляне на сделката по съдебен ред и да претендира връщане на даденото по договора направените разноски, както и заплащане на неустойки и/или обезщетение за причинените му вреди.

Да се купи имот с тежести. Ако се окаже, че част от закупения имот принадлежи на трето лице или е обременен с права на трето лице, то тогава, в случай, че купувачът не би сключил договора, ако е знаел за наличието им, може отново да иска разваляне на сделката.

Продавачът да откаже сключването на окончателен договор. Тогава купувачът има право да заведе иск пред съда, с който да иска обявяването му за окончателен. Влязлото в сила решение в случая замества договора.

Продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление. В този случай, вариантите за реагиране са два. Ако недостатъкът е дотолкова съществен, че вещта не е годна за обикновеното или предвиденото в договора употребление, да се иска разваляне на договора и връщане на даденото, направените разноски, включително и обезщетение за причинените вреди. Другите възможности са да се иска намаляване на цената или отстраняване на недостатъците за сметка на продавача. Единствената предпоставка е купувачът да не е знаел за тези недостатъци при изповядването на сделката.

Въпреки че разполагате с предварителен договор, имотът да се продаде на трето лице. В този случай, можете да искате разваляне на предварителния договор и връщане на даденото по него, заплащане на предвидената неустойка, ако има такава или да търсите обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди.

При покупка на имот на зелено или в строеж, има риск строителят/инвеститорът да не изпълни някои от своите задължения или да преустанови изграждането на сградата. Поради тази причина е добре в договора, да бъдат предвидени гаранции за тяхното изпълнение и заплащането на продажната цена да става поетапно съобразно завършеността на сградата.

Некоректност при изпълнение на задълженията на Агенцията за недвижими имоти. Често в практиката се заплаща комисионна на брокерите при подписване на предварителния договор или предварително, което понякога води до неизпълнение на задълженията им като посредници по сделката.

В практиката разнообразието от възникнали казуси е голямо, като съветът ни е при пристъпване към закупуване на какъвто и да е имот, да се обърнете към юрист или адвокат, който да Ви даде съвет и да Ви съдейства през целия процес на сключването на сделка.

Адвокатски услуги

Адвокатска кантора „Колчакова“ предлага следните адвокатски услуги, свързани с покупка на имот:
– Преглед на документите за имота и даване на мнение по тях;
– Снабдяване с необходимите документи за изповядване на сделката;
– Съдействие при сключване на предварителен договор. Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или ревизиране и коригиране на вече подготвен проект на договор;
– Представителство на страните по сделката при водене на преговори и при изповядване на самата сделка;
– Изготвяне на проект на нотариален акт;
– Съдействие и представителство пред съда за обявяване на предварителния договор за окончателен;
– Защита и съдействие за образуване и водене на дело за разваляне на договор по съдебен ред;
– Търсене на неустойки и/или обезщетение за причинени вреди/пропуснати ползи. 

За да ползвате нашите адвокатски услуги се свържете на тел. 0878/538646, имейл office@advokatimik.bg; или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни

Политика за поверителност

5 + 2 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи