Рискове при покупка на имот

Да се купи имот от несобственик. В този случай купувачът не става собственик на имота, предмет на сделката. За него възниква правото да иска разваляне на сделката по съдебен ред и да претендира връщане на даденото по договора направените разноски, както и заплащане на неустойки и/или обезщетение за причинените му вреди.

Да се купи имот с тежести. Ако се окаже, че част от закупения имот принадлежи на трето лице или е обременен с права на трето лице, то тогава, в случай, че купувачът не би сключил договора, ако е знаел за наличието им, може отново да иска разваляне на сделката.

Продавачът да откаже сключването на окончателен договор. Тогава купувачът има право да заведе иск пред съда, с който да иска обявяването му за окончателен. Влязлото в сила решение в случая замества договора.

Продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление. В този случай, вариантите за реагиране са два. Ако недостатъкът е дотолкова съществен, че вещта не е годна за обикновеното или предвиденото в договора употребление, да се иска разваляне на договора и връщане на даденото, направените разноски, включително и обезщетение за причинените вреди. Другите възможности са да се иска намаляване на цената или отстраняване на недостатъците за сметка на продавача. Единствената предпоставка е купувачът да не е знаел за тези недостатъци при изповядването на сделката.

Въпреки че разполагате с предварителен договор, имотът да се продаде на трето лице. В този случай, можете да искате разваляне на предварителния договор и връщане на даденото по него, заплащане на предвидената неустойка, ако има такава или да търсите обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди.

При покупка на имот на зелено или в строеж, има риск строителят/инвеститорът да не изпълни някои от своите задължения или да преустанови изграждането на сградата. Поради тази причина е добре в договора, да бъдат предвидени гаранции за тяхното изпълнение и заплащането на продажната цена да става поетапно съобразно завършеността на сградата.

Некоректност при изпълнение на задълженията на Агенцията за недвижими имоти. Често в практиката се заплаща комисионна на брокерите при подписване на предварителния договор или предварително, което понякога води до неизпълнение на задълженията им като посредници по сделката.

В практиката разнообразието от възникнали казуси е голямо, като съветът ни е при пристъпване към закупуване на какъвто и да е имот, да се обърнете към юрист или адвокат, който да Ви даде съвет и да Ви съдейства през целия процес на сключването на сделка.

Адвокатски услуги

Адвокатска кантора „Колчакова“ предлага следните адвокатски услуги, свързани с покупка на имот:
– Преглед на документите за имота и даване на мнение по тях;
– Снабдяване с необходимите документи за изповядване на сделката;
– Съдействие при сключване на предварителен договор. Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или ревизиране и коригиране на вече подготвен проект на договор;
– Представителство на страните по сделката при водене на преговори и при изповядване на самата сделка;
– Изготвяне на проект на нотариален акт;
– Съдействие и представителство пред съда за обявяване на предварителния договор за окончателен;
– Защита и съдействие за образуване и водене на дело за разваляне на договор по съдебен ред;
– Търсене на неустойки и/или обезщетение за причинени вреди/пропуснати ползи. 

За да ползвате нашите адвокатски услуги се свържете на тел. 0878/538646, имейл office@advokatimik.bg; или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни

Политика за поверителност

1 + 15 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи