Тази статия е предназначена за тези, които са си отсрочили кредита и/или са подписали договор за безлихвен кредит или в бъдеще ще предприемат подобни постъпки.   

Сигурно повечето от Вас са благодарни за получената “помощ”, защото са закърпили положението временно. Знайте обаче, че отсрочването на кредити и получаването на безлихвен такъв крие също рискове и е необходимо да им се обърне внимание.

Четейки условията на договорите за безлихвен кредит и тези за отсрочването на кредит, аз самата си мислех, че макар и да не става въпрос за помощ в истинския смисъл на думата чрез финансово подпомагане, все пак е някаква възможност за хората да се спасят от фалит.

На практика обаче, след като се сблъсках в действителност с начина, по който това се осъществява в една от най-големите банки в България в момента, меко казано се ужасих. Представих си колко хора са били излъгани и подведени и как действително те биват товарени с по-големи задължения, от тези които са имали досега. Оптимистичното е, че не във всяка банка се правят подобни злоупотреби.

И не си мислете, че някой ми е платил като адвокат да му разгледам документите и да дам юридическо становище. Та откъде такива закъсали хора ще намерят пари да платят на адвокат да ги защитава? Не – просто помагах на мой близък безвъзмездно, който ме помоли да му съдействам. Та затова станах неволен свидетел на тази за мен порочна практика.

Ето и какво се случи.

В разказа си ще наричам по-долу потърпевшия лицето Х (с оглед спазването на адвокатска етика), макар че имам изричното му разрешение да разпространя случващото му се, за да може колкото се може повече хора да го узнаят и имат предвид за в бъдеще.

Рискове при отсрочване на кредити

Лицето Х има жилищен кредит със срок на изплащане 25 години, от които са изтекли малко повече от 2 години. Поради извънредното положение работодателят му почти напълно преустановява дейност, поради което започва да плаща половин минимална работна заплата на месец на своите служители.

Ето защо началото на май месец лицето Х решава да подаде искане до банката за отсрочване на жилищния кредит с 6 месеца. Уверен е от служителите, че не се дължат никакви скрити такси и лихви за отсрочването му, само се удължава срока на кредита.

Проблем № 1 – Банката не изпълнява задължението си по сключеното споразумение за отсрочване на кредита.

Лицето Х подписва документи, съгласно които се прилага Механизъм № 1 от Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от covid- 19. Докато трае разглеждането на искането му за отсрочване, банката чрез т.нар. директен дебит е успяла да вземе всички налични по сметката суми (към онзи момент това е била част от получената половин минимална работна заплата и цялото получено обезщетение от НОИ).

Съгласно горецитираните правила за отсрочване, когато към датата на подаване на искането клиентът няма просрочия, отсрочването се прилага за в бъдеще. Такъв е и настоящият случай.

В действителност, все още дори и след подписването на документите за отсрочване на кредита, от банката продължават да изтеглят всяка една постъпила сума по сметката.

Така вече втори месец лицето Х остава без никакви доходи и в още по-тежко финансово състояние. Не само това, но и излиза, че в момента лицето Х дължи 800 лева на банката.

Нашият потърпевш се налага да ходи по няколко пъти до банката, за да ги помоли да изпълнят задълженията си съгласно допълнителното споразумение за отсрочване на кредита. Все още няма резултат.

Аз лично дори станах свидетел на наглото поведение на банковите служители, които твърдяха, че лицето Х е имало стари задължения към банката, макар че виждат, че това е невъзможно предвид, че автоматично всеки месец от сметката му се тегли част от постъпващото трудово възнаграждение.

Съвет

Ако и Вие сте попаднали в същата или сходна ситуация следва да знаете следното: Вие имате право да изискате банката да изпълни своето задължение по сключеното допълнително споразумение. В случай, че е изтеглила постъпващи суми по сметката Ви, които не сте дължали поради отсрочване на задължението, Вие имате право да изискате връщането им, включително и по съдебен ред. В случай, че не сте сигурни колко и какви средства са постъпвали по сметката Ви и са нареждани или взети от банката, изисквайте справка,а  най-добре поискайте достъп до електронно банкиране. Така ще можете да виждате всяко едно движение по сметката по всяко едно време.

Проблем № 2 – изготвеният погасителен план противоречи на сключеното споразумение и на Редът за отсрочването на задължения, приет от УС на Асоциацията на банките в България.

След преглед на документите на отсрочване на жилищния кредит установих следния проблем. Месечната вноска по кредита беше скочил с 8,59 лева. Като се умножи по 274 вноски, това прави 6 пъти лихвата, дължима за първия отсрочен месец. Т.е. банката в действителност е начислила два пъти лихва върху една и съща главница. Как става това? Банката вместо да изготви нов погасителен план, съгласно който се погасяват остатъкът от дълга и дължимата главница по време на гратисния период е начислила и дължимата лихва по време на гратисния период. В същото време към всяка вноска е добавила и равна част от същата непогасена по време на гратисния период лихва.

Съвет

Поискайте от банката изготвяне на нов погасителен план, съобразен с подписаното допълнително споразумение за отсрочване. В случай, че банката Ви събира втори път лихва, Вие можете да искате връщането й, включително и като предявите иск пред съда.

Разбира се, възможни са и други злоупотреби. Внимавайте дали при сключването на допълнителното споразумение не е вмъкната клауза за повишаване на лихвения процент. Внимавайте и за други съдържащи се клаузи, които могат да доведат до влошаване на условията по кредита.

За какво да внимаваме при сключването на договор за безлихвен кредит?

Тук съобразно споразуменията, сключени между всяка една отделна банка и Българската банка за развитие, договорите за безлихвен кредит следва да отговарят на определено съдържание. В тях изрично трябва да бъде посочено, че уговорената лихва е 0% или че такава не се дължи. Задължително в клаузите на договорите следва да е посочено, че не се дължат никакви такси, комисиони и други разноски, свързани с отпускането и управлението на кредита. Следва да обърнете внимание на следните въпроси: Каква сума е записана като отпусната по кредита? Как ще бъде усвоена тя? Какъв е срокът за връщане на кредита? Каква е месечната вноска? Какъв е размерът на гратисния период?

Въобще прегледайте внимателно документите преди да подписвате каквото и да е.

В нашия случай лицето Х беше канено да подписва на два пъти документи. Това не е редно и може да има впоследствие злоупотреби от страна на банката. Също така станах и свидетел как банковите служители направиха опит да накарат лицето Х да подпише празни бланкови документи без попълнени основни данни по тях. В никакъв случай не приемайте подобно нещо.

Изисквайте екземпляр от всеки един подписан документ и за Вас.

Наистина по време на обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID- 19, една не малка част от гражданите останаха без работа и без доходи. Те заслужават адекватна защита от правителството ни чрез предоставяне на финансова помощ. В никакъв случай обаче не заслужават подобна подигравка с тях – да стоят два месеца и повече без доходи, да чакат одобрение за кредит и когато един ден финансовото им положение се подобри – да бъдат незабелязано ограбвани. Затова, мили хора, не падайте духом и си търсете правата!

Аз, адв. Петя Колчакова предлагам безплатна правна помощ на изпаднали в материално затруднение лица на основание чл.38, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата. Можете да се свържете с мен, ако желаете да Ви съдействам във връзка с договор за безлихвен кредит или отсрочване на Ваши кредити, чрез формата по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg или на тел.0878538646.

Политика за поверителност

3 + 8 =

безлихвен кредит

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи