Виж също: “Установяване на произход”.

Произходът е биологичната връзка между родител и дете. Съпругът на майката се смята по презумпция (предполага се) за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. Оборването на това предположение може да стане само по исков ред, чрез предявяване на специалния иск за оспорване на произход от баща.

Най –често в практиката се предявява иск за оспорване на бащинство, тъй като произходът от майката обикновено е ясен.

Често се случва при дългогодишна фактическа раздяла съпругата да зачене от друг мъж, докато се намира в брак. Това е и обикновено причината за завеждане на иск за оспорване на бащинството на детето, родено от последваща връзка на майката. Ако тя роди детето по време на брака или до 300 дни от неговото прекратяване, то ще бъде записано с имената на съпруга й. В интерес на детето и на неговите родители е да се установи действителния произход на детето. Съпругът, който в случая не е биологичен баща на детето има интерес да оспори бащинството и да иска да се установи този факт. Такъв интерес има и майката, която може да докаже, че съпругът й не е баща на детето, както и самото дете след навършване на пълнолетие.

Как се оспорва произхода от бащата и в какви срокове може да се направи?

Произходът на детето от бащата се оспорва чрез подаването на иск пред съда. В него се иска да бъде установено, че съпругът на майката не е баща на детето й.

Само определени лица могат да оспорват произхода от бащата – това са съпругът на майката, майката и детето.

Законът предвижда един сравнително кратък срок, в който може да бъде предявен иск за оспорване на бащинство. Той е едногодишен като за всеки от субективно легитимираните да го заведат започва да тече от определен момент нататък. За съпруга на майката срокът от една година започва да тече от узнаване на раждането. За майката началото на срока се поставя със самото раждане, а за детето с навършване на пълнолетие.

Важно е да се знае, че в случай, че се пропусне горепосоченият срок за завеждане на дело, искът за оспорване на произход от баща няма да бъде разгледан. А съдебното производство ще бъде прекратено.

При оспорване презумпцията за бащинство трябва да бъде установено, че детето не е могло да бъде заченато от бащата. Това се установява чрез събирането на доказателства – показания на свидетели,  назначаването от съда на гинекологична и ДНК експертизи.

Възможно е искът за оспорване на бащинство да бъде съединен с иск за установяване на произход. Иск за установяване на произход обаче не може да се предяви, докато не бъде оборен по исков ред наличният произход. Няма пречка двата иска да бъдат съединени и да се разгледат в едно дело.

Ние имаме богат опит във воденето на дела, свързани с оспорване и установяване на произход и можем да ви окажем необходимото юридическо съдействие. Можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу, на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg, или чрез бутона “резервирайте сега” на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/.

Политика за поверителност

6 + 3 =

Свързани теми

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи