Незаконно уволнение – Що е то?

Незаконно уволнение е всяко прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя, при нарушаване разпоредбите на закона. Такова е например:

 • дисциплинарното уволнение, при което: липсва извършено нарушение от страна на работника/служителя или то не е извършено виновно; не са взети обяснения или тежестта на нарушението е несъразмерно с наложеното наказание;
 • уволнението е наложено на несъществуващо основание или неосъществило се такова;
 • уволнение, извършено при неспазване на изискванията за предварителна закрила по чл.333 от КТ на майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен работник или служител; работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск и други.

 Научи как можеш да си запишеш час за безплатна консултация тук.

 

Каква защита срещу незаконно уволнение е предвидена в закона?

 

На първо място в чл.344, ал.2 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят може по своя инициатива да отмени издадената заповед за уволнение. Обикновено работодателят не взема това решение без самият уволнен работник или служител да го е поискал. Това е т.нар. извънсъдебна защита. В практиката често обаче, работодателят отказва да отмени уволнението или въобще не отговаря на искането на работника/служителя. Тогава остава възможността да се търси съдебна защита.

 

Как можете да потърсите защита срещу незаконно уволнение?

 

Извънсъдебната защита се търси чрез отправяне към работодателя на жалба срещу заповедта за уволнение. Тя може да се предяви по всяко едно време. Все пак е препоръчително това да стане непосредствено след връчване на Заповедта, с оглед на това, че работодателят следва да разполага с време за отреагиране преди да бъде потърсена съдебна защита от работника/служителя. Разбира се, предполага се, че всеки би могъл да напише подобна жалба до своя работодател, но за да бъде по-обоснована и юридически издържана е препоръчително да се обърнете за помощ към адвокат. От друга страна, обаче, предявяването на жалба до работодателя не е предпоставка за търсенето на правата на работника/служителя по съдебен ред.

Съдебната защита се осъществява чрез подаване до съда на искова молба, в която се иска да се признае уволнението за незаконно и същото да се отмени. Освен това, допълнително може да се поиска възстановяване на работа на незаконно уволнения служител, обезщетение за времето, през което е останал без работа и поправка на основанието за уволнение, вписано в  трудовата книжка или в други документи.

Най-важното, което следва да се знае е, че съдебна защита срещу незаконно уволнение следва да се потърси до два месеца от връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Пропускането на този срок води до прекратяване на правото да се търси защита пред съда.

Адвокатска кантора „Колчакова“ има богат опит в защитата при незаконно уволнение. Ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу, да ни пишете имейл на office@advokatimik.bg или да се обадите на телефон: +359 / 878538646.

  Политика за поверителност

  14 + 7 =

  Свързани теми

  Договор за предоставяне на услуга

  Договор за предоставяне на услуга

  Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

  Договор за покупко-продажба

  Договор за покупко-продажба

  Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

  Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

  Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

  Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

  Следете последните новини и актуални теми

  Запиши се за нашия бюлетин

  Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

  Последвай ни

  Потърси ни в социалните мрежи

  0 Comments

  Submit a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *