Незаконно уволнение – Що е то?

Незаконно уволнение е всяко прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя, при нарушаване разпоредбите на закона. Такова е например:

 • дисциплинарното уволнение, при което: липсва извършено нарушение от страна на работника/служителя или то не е извършено виновно; не са взети обяснения или тежестта на нарушението е несъразмерно с наложеното наказание;
 • уволнението е наложено на несъществуващо основание или неосъществило се такова;
 • уволнение, извършено при неспазване на изискванията за предварителна закрила по чл.333 от КТ на майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен работник или служител; работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск и други.

 Научи как можеш да си запишеш час за безплатна консултация тук.

 

Каква защита срещу незаконно уволнение е предвидена в закона?

 

На първо място в чл.344, ал.2 от Кодекса на труда е предвидено, че работодателят може по своя инициатива да отмени издадената заповед за уволнение. Обикновено работодателят не взема това решение без самият уволнен работник или служител да го е поискал. Това е т.нар. извънсъдебна защита. В практиката често обаче, работодателят отказва да отмени уволнението или въобще не отговаря на искането на работника/служителя. Тогава остава възможността да се търси съдебна защита.

 

Как можете да потърсите защита срещу незаконно уволнение?

 

Извънсъдебната защита се търси чрез отправяне към работодателя на жалба срещу заповедта за уволнение. Тя може да се предяви по всяко едно време. Все пак е препоръчително това да стане непосредствено след връчване на Заповедта, с оглед на това, че работодателят следва да разполага с време за отреагиране преди да бъде потърсена съдебна защита от работника/служителя. Разбира се, предполага се, че всеки би могъл да напише подобна жалба до своя работодател, но за да бъде по-обоснована и юридически издържана е препоръчително да се обърнете за помощ към адвокат. От друга страна, обаче, предявяването на жалба до работодателя не е предпоставка за търсенето на правата на работника/служителя по съдебен ред.

Съдебната защита се осъществява чрез подаване до съда на искова молба, в която се иска да се признае уволнението за незаконно и същото да се отмени. Освен това, допълнително може да се поиска възстановяване на работа на незаконно уволнения служител, обезщетение за времето, през което е останал без работа и поправка на основанието за уволнение, вписано в  трудовата книжка или в други документи.

Най-важното, което следва да се знае е, че съдебна защита срещу незаконно уволнение следва да се потърси до два месеца от връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Пропускането на този срок води до прекратяване на правото да се търси защита пред съда.

Адвокатска кантора „Колчакова“ има богат опит в защитата при незаконно уволнение. Ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу, да ни пишете имейл на office@advokatimik.bg или да се обадите на телефон: +359 / 878538646.

  Политика за поверителност

  8 + 2 =

  Свързани теми

  Неизпълнение на договор

  Неизпълнение на договор

  Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

  Отказ от услугите на Топлофикация

  Отказ от услугите на Топлофикация

  Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

  Договор за заем

  Договор за заем

  Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

  Следете последните новини и актуални теми

  Запиши се за нашия бюлетин

  Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

  Последвай ни

  Потърси ни в социалните мрежи

  0 Comments

  Submit a Comment

  Your email address will not be published.