Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Пример за непозволено увреждане са случаи, при които едно лице причинява вреди на друго лице или на неговото имуществото.  Така също е възможно от една вещ, собственост на определено лице, да настъпят вреди за другиго. Непозволено увреждане имаме и при ПТП, при което е причинена телесна повреда, във връзка с която лицето търпи вреди. Например: провежда лечение, не изпълнява задълженията си по сключения трудов / граждански договор, или е трудоустроено.

Лицето може да претърпи и морални вреди. Във всички тези случаи, когато е налице причиняване на имуществени или неимуществени вреди, имаме непозволено увреждане.  Важно е , обаче, между лицето, което причинява вреда и това, което е увредено, да не съществува договорна връзка.  Иначе казано вредите не следва да настъпят във връзка с изпълнение на договор.

Най-отличителен негов признак е, че причинителят/извършителят на деликта, на вредата дължи имуществена отговорност под формата на изплащане на парично обезщетение. В определени случаи се дължи и поправяне на вредите от това негово поведение.

Непозволеното увреждане се различава от престъплението по това, че не е предвидено в наказателния кодекс и не е съставомерно. То не се характеризира с толкова висока степен на обществена опасност, а е едно гражданско правонарушение. Въпреки това може да се търси гражданска отговорност за причинени вреди в резултат на престъпно деяние /убийство, кражба, присвояване, измама/.

Политика за поверителност

5 + 9 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи