Срещу всеки положен труд работникът или служителят има право да получи съответното трудово възнаграждение. Размерът му се определя съгласно сключения трудов договор и съгласно действащите нормативни актове. Ако имате неполучена заплата и работодателят отказва да я изплати или все отлага да стори това, то за Вас остава възможността да се обърнете за съдействие към адвокат или към държавните институции. Независимо дали работодателят не е превел дължимата заплата за един месец или за повече или не е изплатил част от заплатата, то тогава за Вас възниква правото да ги търсите по съдебен ред.

Търсене на неизплатено трудово възнаграждение по съдебен ред

Важно е да се знае, че търсенето на заплатите по съдебен ред, следва да се осъществи в рамките на 3 години от датата, на която работодателят е следвало да изплати възнаграждението на работника или служителя. Съгласно, чл.111 от Закона за задълженията и договорите вземанията за възнаграждение за труд, се погасяват в тригодишен срок.

Същият срок е предвиден и в чл.358 от Кодекса на труда за предявяване на иск. Той започва да тече също от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

мИмайте предвид, че по трудови дела не се събират съдебни такси. От друга страна производството по тези дела е бързо, което означава, че сроковете в него са по-къси, с оглед по-бързата и навременна защита на работника/служителя.
Разбира се, всеки желае да избегне съдебната процедура, ако е възможно. Ако работодателят обаче, няма никакво намерение да плаща дължимото трудово възнаграждение, то остава вариантът да се подаде иск срещу него пред съда. Все пак съществува и още една възможност, предвидена от края на 2017 г. При нея следва да се подаде сигнал до Инспекция по труда, която да направи проверка и да предпише на работодателя да изплати забавени повече от два месеца възнаграждения. След като влезе в сила предписанието на Инспекция по труда, работникът / служителят може да подаде до съда Заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение, въз основа на което да се снабди с изпълнителен лист. Така работникът/служителят ще може да пристъпи направо към принудително събиране на дължимите суми от работодателя.
Независимо по кой от двата начина ще търсите своето трудово възнаграждение, ние имаме богата практика по трудови дела и бихме могли да Ви съдействаме. Запишете час за консултация чрез формата по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg или като се обадите на някой от нашите телефони: +359878538646.

  Политика за поверителност

  13 + 1 =

  Свързани теми

  Неизпълнение на договор

  Неизпълнение на договор

  Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

  Отказ от услугите на Топлофикация

  Отказ от услугите на Топлофикация

  Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

  Договор за заем

  Договор за заем

  Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

  Следете последните новини и актуални теми

  Запиши се за нашия бюлетин

  Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

  Последвай ни

  Потърси ни в социалните мрежи

  0 Comments

  Submit a Comment

  Your email address will not be published.