Срещу всеки положен труд работникът или служителят има право да получи съответното трудово възнаграждение. Размерът му се определя съгласно сключения трудов договор и съгласно действащите нормативни актове. Ако имате неполучена заплата и работодателят отказва да я изплати или все отлага да стори това, то за Вас остава възможността да се обърнете за съдействие към адвокат или към държавните институции. Независимо дали работодателят не е превел дължимата заплата за един месец или за повече или не е изплатил част от заплатата, то тогава за Вас възниква правото да ги търсите по съдебен ред.

Търсене на неизплатено трудово възнаграждение по съдебен ред

Важно е да се знае, че търсенето на заплатите по съдебен ред, следва да се осъществи в рамките на 3 години от датата, на която работодателят е следвало да изплати възнаграждението на работника или служителя. Съгласно, чл.111 от Закона за задълженията и договорите вземанията за възнаграждение за труд, се погасяват в тригодишен срок.

Същият срок е предвиден и в чл.358 от Кодекса на труда за предявяване на иск. Той започва да тече също от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

мИмайте предвид, че по трудови дела не се събират съдебни такси. От друга страна производството по тези дела е бързо, което означава, че сроковете в него са по-къси, с оглед по-бързата и навременна защита на работника/служителя.
Разбира се, всеки желае да избегне съдебната процедура, ако е възможно. Ако работодателят обаче, няма никакво намерение да плаща дължимото трудово възнаграждение, то остава вариантът да се подаде иск срещу него пред съда. Все пак съществува и още една възможност, предвидена от края на 2017 г. При нея следва да се подаде сигнал до Инспекция по труда, която да направи проверка и да предпише на работодателя да изплати забавени повече от два месеца възнаграждения. След като влезе в сила предписанието на Инспекция по труда, работникът / служителят може да подаде до съда Заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение, въз основа на което да се снабди с изпълнителен лист. Така работникът/служителят ще може да пристъпи направо към принудително събиране на дължимите суми от работодателя.
Независимо по кой от двата начина ще търсите своето трудово възнаграждение, ние имаме богата практика по трудови дела и бихме могли да Ви съдействаме. Запишете час за консултация чрез формата по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg или като се обадите на някой от нашите телефони: +359878538646.

  Политика за поверителност

  13 + 15 =

  Свързани теми

  Договор за покупко-продажба

  Договор за покупко-продажба

  Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

  Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

  Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

  Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

  Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

  Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

  Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

  Следете последните новини и актуални теми

  Запиши се за нашия бюлетин

  Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

  Последвай ни

  Потърси ни в социалните мрежи

  0 Comments

  Submit a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *