Възможно ли е да се наследява ЕООД?

Тук поставяме следните въпроси:

  1. Ако едноличен собственик на капитала е физическо лице, което е починало, може ли неговите наследници да наследят фирмата?
  2. Наследниците могат ли да продължат да развиват търговска дейност със същата фирма?
  3. Възможно ли е да получат като наследство имуществото на ЕООД?

Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице, търговец, различно от едноличния собственик на капитала. Ако Едноличният собственик на капитала също е юридическо лице, с неговото прекратяване се прекратява и ЕООД. Не така стоят нещата обаче, ако едноличен собственик на капитала е физическо лице.

Виж още тук: Как се регистрира ЕООД? и Как се вписват промени в търговския регистър?

Съгласно чл.157, ал.1 от ТЗ в случай на смърт на едноличния собственик на капитала, ЕООД се прекратява, освен ако наследниците не са заявили, че желаят да продължат дейността на дружеството. Това означава, че законът дава възможност на наследниците да продължат дейността на дружеството. Условията за това са наследниците да са пълнолетни, дееспособни и да изявят желанието си за това. Ако наследникът е един, съответно той ще се превърне в едноличен собственик на капитала и ще продължи търговската дейност на фирмата. Ако обаче наследниците са няколко, то тогава всички те ще станат съдружници и съществуващото ЕООД ще се трансформира в ООД. Делът на всеки от тях ще се определи от правото му на част от наследството на починалия собственик на капитала.

Възможно е обаче всички или един от наследниците да не желае да продължи търговската дейност на ЕООД. В този случай всеки от тях ще има право да получи в наследство дружествения дял на починалия. Ако всички или единственият наследник не желаят да продължат дейността на търговеца, то същите следва да заявят това обстоятелство в търговския регистър като поискат прекратяването му и започване на процедура по ликвидация. След като цялото имущество на дружеството се осребри и всички негови кредитори се удовлетворят, остатъкът се разпределя между наследниците.

В случай, че само един от наследниците не желае да участва в дружеството, то той може да прехвърли своя дружествен дял на останалите наследници. Така те ще могат да продължат дейността на ЕООД.

Ето накратко и отговорът на по-горе зададените въпроси:

  1. Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
  2. Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
  3. За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

Какви документи са Ви необходими, за да продължите дейността на дружеството?

Необходимо е да представите личните си карти, акта за смърт и удостоверението за наследници на своя адвокат, за да може той да изготви всички необходими документи за вписване на изменението на обстоятелствата в търговския регистър и продължаването на дейността.

Какви решения следва да вземете, освен продължаване на дейността на дружеството?

Вие можете да решите дали да запазите същите фирма (наименованието на ЕООД), предмета на дейност, седалището и адреса на управление на дружеството. Също така следва да определите един или повече управители на ЕООД или на преобразувалото се ООД.

По всички тези въпроси е най-добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства с решаването им и с изготвянето и подаването на необходимите документи за това.

Адв. Петя Колчакова има богат опит по такива казуси и може да Ви съдейства. За целта можете да се свържете с нея на тел.0878/53-86-46, имейл: office@advokatimik.bg или чрез формата за контакт по-долу.

Политика за поверителност

13 + 8 =

наследяване на фирма

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *