Адвокатски услуги - Наказателно право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Наказателното право

Казус, свързан с Наказателно право, е налице, когато:

В областта на наказателното право нашият екип предоставя следните адвокатски услуги:

  • Защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда за престъпления от общ характер; защита и процесуално прадставителство на лица, пострадали от престъпление;
  • Предявяване на граждански иск в наказателното производство;
  • Защита и процесуално представителсто по наказателни дела от частен характер;
  • Изготвяне на съобщения до прокуратурата за извършени престъпления от общ характер;
  • Съдействие по наказателни дела от частен характер на пострадали от престъпления (като клевета, обида, както и на пострадали с нанесени леки телесни повреди).
Кога се подава жалба до европейския съд по правата на човека?

Кога се подава жалба до европейския съд по правата на човека?

Голяма част от хората са убедени, че в България няма да получат справедлив съдебен процес и затова разчитат съдът в Страсбург да ги защити. Ето защо и често се обръщат към нас с искане за завеждане на дело пред европейския съд. По-долу можете да намерите информация...

read more
Може ли да се организират протести по време на извънредно положение?

Може ли да се организират протести по време на извънредно положение?

От началото на извънредното положение се направиха няколко опита за организиране на протести. Всички те, обаче, претърпяха провал, тъй като органите на реда не позволиха провеждането им.Не е тайна за никого, че за организирането на протест не се изисква разрешение....

read more
Какви противоепидемични мерки са предприети в Банско?

Какви противоепидемични мерки са предприети в Банско?

Какви противоепидемични мерки са предприети в Банско? Виж още: Kакви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност? I. Считано от 19.00 часа на 17.03.2020 г. са въведени следните...

read more
Какви са предвидените ограничения за пътуванията през граница по време на обявеното в страната ни извънредно положение?

Какви са предвидените ограничения за пътуванията през граница по време на обявеното в страната ни извънредно положение?

Относно придвижването към България и извън нея са предвидени следните противоепидемични мерки: Виж още: Kакви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност? 1. Временно е забранено...

read more
Допълнителни мерки, взети на територията на Столична община във връзка с обявеното извънредно положение и разпространението на коронавирус (Covid-19)

Допълнителни мерки, взети на територията на Столична община във връзка с обявеното извънредно положение и разпространението на коронавирус (Covid-19)

На територията на Столична община са предвидени следните допълнителни противоепидемични мерки: Виж още: Kакви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност? ЗА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ...

read more
Какви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност?

Какви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност?

.С вземането на Решение от Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна се въведоха следните противоепидемични мерки на територията на Република България, които всеки гражданин следва да спазва, за да не извърши престъпление...

read more
Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

„Жертва съм на домашно насилие. Какво да направя?“ По този начин жени и мъже търсят съвет и съдействие от нашата кантора. Този проблем е често срещан и дискутиран в наши дни. До голяма степен се постави под въпрос ефективността на законовите мерки за защита от домашно...

read more
Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Виж още: Споразумение за упражняване на родителски права и Как се решава спор за родителски права? С измененията на ДВ, бр. 16 от 2019 г. беше променен и чл. 182, ал. 2 от Наказателния кодекс. Той урежда санкциите при неизпълнение на съдебни решения, в които е...

read more

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Заварих отново на сутринта автомобила си със спукани гуми и счупени огледала и стъкла. Имам свидетел, който е видял случилото се през нощта и може да посочи извършителя.

Имате право да предявите иск срещу лицето, което Ви е причинило имуществени и неимуществени вреди, пред съда, като искате да бъде осъдено да Ви заплати обезщетение и да покрие съдебните разноски, които сте направили в хода на делото. Отделно можете да подадете сигнал до прокуратурата за извършено престъпление, доколкото в случая е налице престъпление от общ характер, а именно повреждане на чуждо движимо имущество. Наказанието за такова престъпление е до 5 години лишаване от свобода. Освен това деянието може да се квалифицира и като хулиганство, за което също са предвидени административни санкции или носене на наказателна отговорност.

Как да се разведа бързо?

По-бързият и евтин начин да се разведете е по взаимно съгласие с Вашия съпруг или Вашата съпруга. Тогава единствено е необходимо да се разберете по въпросите за: ползването на семейното жилище, фамилното име, ако имате деца: кой ще упражнява родителските права, режим на лични отношения на другия родител, издръжка. След като сте постигнали съгласие по тези въпроси, следва да се обърнете към адвокат, който ще изготви необходимите документи за съда. Задължително следва да представите: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на децата, както и други необходими документи, съобразно конкретния казус.

Работодателят ме уволни дисциплинарно за нарушение, което не съм извършил. Как да се защитя?

Дисциплинарно наказание се налага след спазване от страна на работодателя на определена в закона процедура и при наличие на основание. Работодателят издава Заповед, с която налага дисциплинарно наказание „уволнение“. От момента на връчването й, уволнението може да се обжалва като незаконосъобразно в 2-месечен срок пред съда. Освен това може да се поиска от съда възстановяване на работа и изплащане на обезщетение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 6 месеца. В такъв случай е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на Исковата молба до съда и да Ви представлява по вече образуваното дело.

майката/бащата на децата ми не ми дава да ги виждам. Какво да направя?

Когато родителите на едно дете живеят разделени в отделни жилища, обикновено то остава за отглеждане/възпитание при единия от тях. Това обаче по никакъв начин не означава, че другият родител няма право да ги вижда и да се грижи за тях. Напротив, счита се, че по закон всеки родител има равни права върху децата си, докато съдът не постанови друго. За да не се стига до подобни конфликти и неразбирателства кой родител кога може да вижда децата си, то е добре този спор да се разреши от съда, който от своя страна е длъжен да следи за интереса на детето. В този случай е добре да потърсите съдействие от адвокат.

С брат ми / сестра ми имаме оставена в наследство къща. Аз искам да я продадем или да продам собствения си дял на него/нея, но той/тя отказва моите предложения. какво да направя?

Един от начините за прекратяване на съсобствеността върху един недвижим имот е извършването на съдебна делба. Тя в много случаи се явява и единственият възможен начин, доколкото липсва съгласие за друго разрешаване на спора между съсобствениците. Целта на тази съдебна процедура е да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот, като е възможно имотът да бъде поставен в дял на единия съделител, който ще следва да заплати дела на другия, но е и възможно имотът да бъде изнесен на публична продан, при която всеки от Вас или друго трето лице може да изкупи къщата.

.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Искам да регистрирам еоод /еднолично дружество с ограничена отговорност/ или оод /дружество с ограничена отгоорност/. Как става регистрацията?

За регистрация на ЕООД/ООД е необходимо да бъдат изготвени редица документи. Затова е препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви ги изготви и да ги представи пред Агенция по вписванията, Търговски регистър. Необходимо е да сте наясно какво ще е наименованието на дружеството (фирмата) и как ще бъде изписано на кирилица и на латински, какъв ще бъде предмета му на дейност, кой ще бъде управител на дружеството, колко ще бъде капиталът му и как ще бъде разпределен той по дялове.

Как да се разведа бързо?

По-бързият и евтин начин да се разведете е по взаимно съгласие с Вашия съпруг или Вашата съпруга. Тогава единствено е необходимо да се разберете по въпросите за: ползването на семейното жилище, фамилното име, ако имате деца: кой ще упражнява родителските права, режим на лични отношения на другия родител, издръжка. След като сте постигнали съгласие по тези въпроси, следва да се обърнете към адвокат, който ще изготви необходимите документи за съда. Задължително следва да представите: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на децата, както и други необходими документи, съобразно конкретния казус.

Работодателят ме уволни дисциплинарно за нарушение, което не съм извършил. Как да се защитя?

Дисциплинарно наказание се налага след спазване от страна на работодателя на определена в закона процедура и при наличие на основание. Работодателят издава Заповед, с която налага дисциплинарно наказание „уволнение“. От момента на връчването й, уволнението може да се обжалва като незаконосъобразно в 2-месечен срок пред съда. Освен това може да се поиска от съда възстановяване на работа и изплащане на обезщетение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 6 месеца. В такъв случай е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на Исковата молба до съда и да Ви представлява по вече образуваното дело.

майката/бащата на децата ми не ми дава да ги виждам. Какво да направя?

Когато родителите на едно дете живеят разделени в отделни жилища, обикновено то остава за отглеждане/възпитание при единия от тях. Това обаче по никакъв начин не означава, че другият родител няма право да ги вижда и да се грижи за тях. Напротив, счита се, че по закон всеки родител има равни права върху децата си, докато съдът не постанови друго. За да не се стига до подобни конфликти и неразбирателства кой родител кога може да вижда децата си, то е добре този спор да се разреши от съда, който от своя страна е длъжен да следи за интереса на детето. В този случай е добре да потърсите съдействие от адвокат.

С брат ми / сестра ми имаме оставена в наследство къща. Аз искам да я продадем или да продам собствения си дял на него/нея, но той/тя отказва моите предложения. какво да направя?

Един от начините за прекратяване на съсобствеността върху един недвижим имот е извършването на съдебна делба. Тя в много случаи се явява и единственият възможен начин, доколкото липсва съгласие за друго разрешаване на спора между съсобствениците. Целта на тази съдебна процедура е да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот, като е възможно имотът да бъде поставен в дял на единия съделител, който ще следва да заплати дела на другия, но е и възможно имотът да бъде изнесен на публична продан, при която всеки от Вас или друго трето лице може да изкупи къщата.

.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.