Каква е цената на развода или колко струва един развод? Това е въпрос, който вълнува почти всеки, независимо дали е в брак, ще встъпва в брак или обмисля раздяла.

Научете как можете да си запишете час за безплатна консултация тук.

За да се отговори първо трябва да се изяснят няколко предварителни въпроса. Разбира се от значение е начинът, по който ще бъде прекратен бракът. По взаимно съгласие или по общия ред (чрез иск от единия съпруг срещу другия). Разбира се при постигнато споразумение за развод между съпрузите цената на развода би била в нормалния случай в пъти по-ниска от развода по исков ред.

Минималният хонорар за развод по взаимно съгласие съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения е 400 лева. За развод по исков ред е 600 лева.

Хонорарът се определя конкретно за всеки отделен случай. От значение са обстоятелствата по казуса и действията, които трябва да се предприемат с оглед защитата правата/интересите на клиентите.

При фактическа и правна сложност на делото адвокатът може да определи хонорар над определения минимум след преценка на фактите и доказателствата, които следва да се съберат в хода на делото (напр. разпит на свидетели, становище по социален доклад, изслушване на вещи лица, събиране на писмени доказателства).

Следва да се знае, че независимо от вида на едно дело, когато то продължи повече от 2 съдебни заседания, се дължи допълнително възнаграждение на адвоката за явяване на трето и всяко следващо съдебно заседание до приключване на делото в съответната съдебна инстанция.

Освен адвокатско възнаграждение, следва да се заплатят и държавни такси, събирани от съдилищата. За завеждане на дело за развод се събира такса в размер на 25 лева. След приключване на делото пък се събира такса около 50 лева (при взаимно съгласие – 40 лева). При присъждане на издръжка се събира и такса от 4 % върху тригодишните платежи (при споразумение – 2 %).

Нашата кантора има опит по дела за развод, както по взаимно съгласие, така и при развод по общия ред. В случай, че желаете нашият екип би могъл да Ви съдейства при изготвянето на документи за развод и да Ви представлява и защитава Вашите права пред съда. Можете да си запишете час за консултация на нашия имейл office@advokatimik.bg , на тел.: +359878538646, или чрез бутона “резервирайте сега” на нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/advokatiMiK/.

Политика за поверителност

13 + 2 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи