Голяма част от хората са убедени, че в България няма да получат справедлив съдебен процес и затова разчитат съдът в Страсбург да ги защити. Ето защо и често се обръщат към нас с искане за завеждане на дело пред европейския съд. По-долу можете да намерите информация кога се подава жалба до европейския съд по правата на човека.

Условия и срок за подаване на жалба до европейския съд по правата на човека

Какви са предоставките за разглеждане на жалбата са определени в Конвенцията за защита правата на човека. Такива са:

– изчерпване на всички вътрешноправни средства за защита в съответствие с общопризнатите норми на международното право;

– жалбата да е подадена в срок от шест месеца от датата на постановяване на окончателното решение на националната инстанция;

– да не е разглеждана вече от съда или в хода на друга процедура за международно разследване или решаване на спорове и не съдържа нова информация.

Кога една жалба до съда в Страсбург е допустима?

Конвецията за защита правата на човека поставя условия за допустимост на всяка индивидуална жалба. Във всеки случай европейският съд следи дали жалбата е съвместима с разпоредбите на конвенцията или на протоколите към нея. Следва да се знае, че съдът в Страсбург не е последна инстанция и не се произнася по правилността на съдебния акт, постановен от националния съд или орган. Той следи преди всичко за опазване на правата на човека и в случай на тяхното нарушаване предприема действия по тяхното справедливо удовлетворение. В случай, че няма нарушение на Конвенцията или протоколите към нея се счита, че жалбата е явно неоснователна или представлява злоупотреба с правото на индивидуална жалба.

Нарушението на човешките права и свободи не е единственото условие за допустимостта на жалбата до европейския съд. Нужно е още жалбоподателят да е претърпял значителна вреда, освен когато спазването на правата на човека, както те са определени в конвенцията и протоколите към нея, изисква разглеждане на жалбата по същество, като разглеждането на дадено дело не може да бъде отказано на такова основание, в случай, че то не е било надлежно разгледано от национален съд.

Кои мои права следва да са нарушени, за да мога да подам жалба до съда в Страсбург?

Ето за кои права следи Европейския съд по правата на човека:

Право на живот

Забрана на изтезанията

Забрана на робството и на принудителния труд

Право на свобода и сигурност

Право на справедлив съдебен процес

Неналагане на наказание без закон

Право на зачитане на личния и семейния живот

Свобода на мисълта, съвестта и религията

Свобода на словото

Свобода на събранията и сдруженията

Право на сключване на брак

Право на ефективно средство за защита

Забрана на дискриминацията

Дерогиране при извънредни обстоятелства

Защита на собствеността

Право на образование

Право на свободни избори

Един човек трудно може да определи дали и кога неговата жалба до съда в Страсбург би била допустима и разгледана от съда. Поради тази причина е добре да се обърне към адвокат, който да се запознае с конкретния казус, да направи проучване и определи най-подходящите по-нататъшни действия по защита правата на своя клиент.

Нашата адвокатска кантора има необходимата практика по защита правата на човека пред Европейския съд в Страсбург и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се обърнете към нас чрез формата по-долу, като ни изпратите имейл на : office@advokatimik.bg или се обадите на тел. 0878538646.

Можете да ни следвате и на нашата фейсбук страница, където регулярно качваме нови и интересни статии на следния адрес: https://www.facebook.com/advokatiMiK

Политика за поверителност

5 + 9 =

Свързани теми

Формален брак. Последици от сключването на брак

Формален брак. Последици от сключването на брак

Независимо как ще го наречете - формален брак или по друг начин, съществуването му има своите последици. Добре е преди да се пристъпи към неговото слючване да се информирате за имуществените и неимуществените му ефекти и да предприемете необходимите действия по защита...

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи