Какво трябва да съдържа един трудов договор или за какво трябва да внимаваме при неговото сключване е съществен въпрос, който вълнува и двете му страни – работодател и служителя.

Задължително трудовият договор следва да съдържа следното:

1. Място на работа – това е населеното място, където се извършва тя. В случай, че в трудовия договор не е определено, то се счита, че това е седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор ако то не следва от характера на самия труд, който се полага.
2. Наименование на длъжността и характера на работата. Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите.
3. Дата на сключването му и начало на неговото изпълнение. Двете дати може да си съвпадат, но обикновено първо се сключва трудовия договор и се уговаря, че в определен срок работникът или служителят ще постъпи на работа.
4. Времетраене на трудовия договор – трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или да бъде срочен.
5. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. Платеният годишен отпуск, следва да е минимум 20 работни дни. В колективен или индивидуален трудов договор може да бъде уговорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск, както и да бъдат определени допълнителни такива.
6. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – минималният срок за предизвестие следва да бъде 30 дни, а максималният – 3 месеца при постоянен трудов договор. Размерът на предизвестието при срочния трудов договор е минимум 3 месеца, но не повече от остатъка от срока по договора.
7. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Размерът на трудовото възнаграждение следва да е определен съобразно определената за страната минимална работна заплата. Съгласно закона на работника или служителя му се полага ежемесечно заплащане на трудовото възнаграждение, но няма пречка да се уговори ежеседмично или ежедневно плащане.
8. Продължителността на работния ден или седмица. Нормалната продължителност на работното време е 8 часа на ден и до 40 часа седмично. Няма пречка, обаче между работодателят и служителят да бъде уговорено намалено работно време, работа на смени, дежурства или да бъде определено ненормирано работно време.

Допълнителни уговорки между страните

Разбира се може да бъдат уговорени други условия по договора. Следва да се има предвид, обаче, че тези допълнителни клаузи не следва да противоречат на императивните норми на закона. Но е възможно в тях да се съдържат по-благоприятни за служителя уговорки.
Така например, не е задължително, но често в трудовия договор се определя изпитателен срок. Тук трябва да се подходи много внимателно. Следва да се има предвид, че докато тече той, трудовият договор може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. Ако е уговорен единствено в полза на работодателя, то само той може да го прекрати без предизвестие. Служителят в този случай ще следва да го прекрати чрез подаване на писмено предизвестие до работодателя.
Нашият екип има богат опит в изготвянето и коригирането на трудови договори, както и в консултирането във връзка с вече изготвен такъв. За съдействие от адвокат, можете да се свържете с нас на телефон: +359878538646, email: office@advokatimik.bg или да използвате формата за контакт по-долу.

Политика за поверителност

6 + 3 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.