Всяко дете има право на издръжка. Тя се дължи от родителите на всяко ненавършило пълнолетие дете. Задължението за даване на издръжка на дете е безусловно. То не зависи от това дали един родител е работоспособен и дали притежава имущество, от което може да се издържа.

Научете как можете да си запишете час за безплатна консултация тук.

Размерът на издръжката се определя в зависимост от нуждите на детето и от възможностите на родителя да я дава. В закона е определено колко е минималният размер на издръжката на дете. За 2020 г. е 152,50 лева.

“Другият родител не дава издръжка. Какво да направя?

Всеки родител като законен представител на своето дете може да го представлява пред съда. Право на детето е да получава месечно издръжка в определен размер съобразно нуждите, които има. Когато другият родител не дава издръжка или дава такава, но в нисък размер, то може да се заведе дело за издръжка.

Така по отношение на издръжката могат да се водят три иска. Първият е иск за присъждане на издръжка на дете. Той се завежда, когато няма съдебно решение или утвърдено споразумение между родителите, с които да е определена тя. Вторият иск е за осъждане на родителя да заплати издръжка за минал период. Този период е максимум за 1 година. Искът за издръжка за минал период обикновено се съединява с иска за присъждане на издръжка на дете.

При вече присъдена издръжка и при изменение на обстоятелствата, при които същата е била определена, може да се заведе дело за увеличаване или намаляване размера на издръжката. Така например ако нуждите на детето и разходите за неговото отглеждане са се увеличили, след като се докаже основанието за изменението й, съдът може да увеличи нейния размер.

Максимален размер на издръжка на дете

Максималният размер на издръжката, който може да се определи от съда зависи преди всичко от нуждите на детето. Поради това съдът не може да принуди родителя да заплаща месечна издръжка на детето в по-голям размер от необходимия. Това би било несправедливо, дори и родителят да получава високо трудово възнаграждение. В същото време всеки родител освен задължението за плащане на месечна издръжка на дете, следва да участва и в извънредните разходи, необходими за детето.

Право на всеки родител е да дава издръжка над определения от съда размер или над уговорената между майката и бащата издръжка. Понятие като “максимален размер на издръжка” няма. Но задължение на родителя е да дава редовно полагащата се на детето му издръжка.

Адвокатска кантора „Колчакова“ разполага с адвокати с богат опит по дела за издръжка, които са представлявали и двете страни по такива дела. В случай, че желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу; на тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg или чрез бутона “резервирайте сега” на нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/advokatiMiK/

Политика за поверителност

1 + 1 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи