Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може да бъде направен избора – съответно възможно е да се избере режим на СИО преди сключването на брака и по време на брака.

Законов режим на съпружеска имуществена общност (СИО)

Когато съпрузите не са избрали режим се прилага законовият режим на СИО. При него вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Т.е. ако единият съпруг е закупил на свое име вила, близо до града, автоматично и другият съпруг става собственик на вилата. Това означава, че тя е придобита в режим на СИО и само и двамата съпрузи заедно могат да се разпореждат с нея (да я продават, заменят, ипотекират и др.). В случай, че липсва съвместен принос и само единият съпруг чрез свои лични средства е придобил вилата, то той може да предяви иск, с който да докаже, че имотът е негова изключителна собственост.

Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Това означава, че те са негово лично имущество. Такива са и вещите за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят, както и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Важно е да се знае, че съпружеската имуществена общност е бездялова. Затова и не е възможно някой от съпрузите да се разпореди с движими или недвижими вещи, придобити в режим на СИО, макар и само с дела, който би получил след прекратяването на режима (на брака).

Разпореждането с лично имущество на съпруга, обаче може да се извърши свободно с едно изключение. Законът предвижда ограничение на разпореждането със семейно жилище (в което пребивават), собственост на единия съпруг, в случай че съпрузите нямат друго жилище – обща или лична собственост. В този случай се иска съгласието на съпруга, който не е собственик.

Законов режим на разделност

Основната разлика от режима на СИО е, че при режима на разделност правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание. За опазване на правата на другия съпруг, законът е предвидил възможност при прекратяване на брака по исков ред, да получи част от стойността на придобитото по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средства, с грижи за децата или по друг начин.

Договорен режим на съпружеска имуществена общност

Със семейния кодекс от 2009 г. се предвиди и възможността съпрузите да изберат сами начина, по който да уредят имуществените отношения помежду си. Това става чрез сключването на т.нар. Брачен договор, по-известен в обществото като “предбрачен договор”. Повече информация можете да прочетете тук: Брачен договор.

Ако се нуждаете от:

  • Консултация във връзка с избор на подходящ режим на съпружеска имуществена общност;
  • Консултация във връзка с процедурата по избор на СИО;
  • Съдействие по изготвяне на необходимите документи за избор на СИО и подаването им пред комепетентния орган;

Можете да се свръжете с нас на тел. 0878538646, email: office@advokatimik.bg или да ни пишете чрез контактната форма по-долу.

Последвайте ни на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

5 + 6 =

Свързани теми

Договор за дарение

Договор за дарение

Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго...

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи