Адвокатски услуги - Граждански процес

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Гражданския процес

Казус, свързан с Граждански процес, е налице, когато:

Благодарение на богатата ни практика ние можем да осигурим представителство и защита на нашите клиенти при завеждането или защитата по:

  • Брачни искове (исковете за развод, за унищожаване на брака и за установяване на съществуването или несъществуването на брак между страните);
  • Осъдителни искове по граждански или търговски дела – за осъждане едно лице да плати на друго едно съществуващо парично вземане, обезщетение или искане за осъждане на ответника да извърши или да не извърши нещо;
  • Иск за установяване съществуването или несъществуването на факти с правно значение;
  • Потребителски спорове;
  • Искове за непозволено увреждане;
  • Изпълнителни дела.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко време продължава едно съдебно дело?

Продължителността зависи от вида на заведеното дело – дали е охранително или е налице съдебен спор. Значение има колко на брой са страните по него и какви доказателства следва да бъдат събирани. Изготвянето на съдебна експертиза обикновено изисква повече време или снабдяването с доказателства чрез съдебно удостоверение. Обикновено по едно съдебно дело се провеждат две съдебни заседания, но са чети случаите когато се провеждат и повече на брой. Понякога забавянето му може да се дължи на независещи от страните причини, които да са чисто от административен характер. Когато неоснователно съдът се бави след обсъждане с клиента на възможностите за действие се прави искане за определяне на срок за извършване на процесуални действия. Производствата по развод по взаимно съгласие и промяна на име са едни от най-бързите производства (от няколко седмици до няколко месеца). Докато производството по делба е едно от най-разточителните. Развива се на две фази и често продължава с години, особено когато се характеризира с висока степен на сложност. Например делят се повече на брой имоти или съделителите са повече от двама.

Задължително ли е да ползвам услугите на адвокат?

Адвокатската защита е задължителна единствено при някои наказателни дела, в които ако обвиняемият/подсъдимият не разполага със свой адвокат, му се назначава служебен защитник. Във всички останали случай всеки има правото да избира дали да ползва адвокатски услуги. Съществува риск при липса на юридически знания и при недобра защита на собствените права и интереси да се стигне до лош резултат, до загуба или до акумулиране на по-големи разходи.

Какви са разходите при водене на съдебно дело?

Обикновено при образуване на делото се заплаща държавна такса, която зависи от вида на искането. Например при дело с определен материален интерес се заплаща държавна такса от 4 % от цената на иска. По неоценяемите искове обикновено се събира такса от 80 лева, но не по-малко от 30 лева, а по молба за развод 25 лева. От заплащането на съдебни разноски са освободени определени съгласно закона лица, като имащите право на издръжка и работниците/служителите при трудови спорове. В хода на самото дело е възможно съдът да определи заплащането на такси за събиране на доказателства или внасяне на депозит за вещо лице. Със съдебното решение въпросът за разноските се разрешава с оглед на изхода на делото. Адвокатското възнаграждение се заплаща въз основата на сключен договор с адвокат за правна защита и съдействие. Направените разноски подлежат на възстановяване от другата страна в определените от закона случаи.

Необходимо ли е да присъствам на съдебните заседания, след като имам адвокат, който ме представлява по делото?

Адвокатът съгласно сключеният договор за правна защита и съдействие е длъжен да Ви представлява пред съда. Той е Ваш представител и поради тази причина не е необходимо лично да присъствате на провежданите заседания, но е Ваше право. Личното Ви явяване е нужно само ако съдът разпореди лично да се явите или това се изисква по закон (например по делата за развод).

Какво да направя ако другата страна отказва да изпълни влязлото в сила решение?

Често срещани в практиката са случаите, когато въпреки че другата страна е осъдена да заплати определена сума пари или да извърши определено действие, тя не го изпълнява. В този случай Вие имате право да пристъпите към принудително изпълнение. За целта следва да се снабдите с изпълнителен лист от съда, въз основа на който да образувате изпълнително дело.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.