От началото на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение на 13.03.2020 г. по медиите непрекъснато се представяше актуална информация за това какви „мерки“ се предвиждат за предотвратяване разпространението на непознатия досега коронавирус (covid-19).
Една от тези мерки бе задължението за носене на предпазни маски на открито или на определени закрити места. В настоящата статия ще разгледаме може ли да се налага глоба при неспазване на това задължение и на какво основание? Кой има право да обжалва наложената глоба, в какъв срок и по какъв начин?

Кога и кой въведе мярката за задължителното носене на предпазна маска или друго средство?

Първият опит за въвеждане на задължението за носене на маски на открито бе направен на 30.03.2020 г., когато Министърът на здравеопазването издава Заповед. Поради твърде лаконичната формулировка на задълженията на гражданите в нея и постъпилият голям брой жалби в съда, тя бе отменена още на следващия ден.

Със Заповед № 197 / 11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването бе наредено следното: „Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).”

Към настоящия момент (считано от 01.05.2020 г.) частично е отменена горепосочената Заповед като се премахва задължението за носене на маска на открити места. Все пак обаче съгласно издадената Заповед № 247 / 01.05.2020 г. „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

Какви санкции са предвидени в закона при нарушаване на задължението за носене на маска

Съгласно закона „Който наруши или не изпълни въведени противоепидемични мерки, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв, освен ако същото не представлява престъпление. Когато нарушението е извършено от ЕТ или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.“

Каква е процедурата по налагане на глоба?

Производството по налагането на глоба се образува със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. То следва да е издадено от компетентните съгласно закона органи. Не се допуска в това производство да бъде налагана глоба с фиш на място дори и нарушителят да е съгласен да я плати.
В акта следва изрично да е посочено какво нарушение е извършено, кога, къде, при какви обстоятелства и кои законни разпоредби са нарушени.
„Нарушителят“ може да прави възражения против акта при самото му съставяне или в 3-дневен срок от подписването му и да представя доказателства.
След това преписката се разглежда и се взема решение за налагане на административно наказание. В случая санкцията при излизане без маска е глоба и се налага чрез наказателно постановление.

Мога ли да обжалвам наложената ми глоба и как?

Глобата, както стана ясно, се налага чрез издаване на наказателно постановление. Именно срещу него Вие имате право да подадете Жалба.
Наказателното постановление се обжалва пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. Жалбата срещу постановлението се подава в седемдневен срок от връчването му чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата следва подробно да се посочат основанията, на които се подава, защо жалбоподателят счита че същата е незаконосъобразна и не дължи заплащането на наложената му глоба. Към Жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава.
Въз основа на подадената Жалба се образува съдебно дело и същата се разглежда в открито съдебно заседание. На него можете да присъствате лично и/или да Ви представлява адвокат, който да прави необходимите възражения, искания, оспорвания.

Адвокатска кантора „Колчакова“ предлага съдействие по обжалване на наложената глоба за излизане без маска. За целта можете да ни изпратите на имейл: office@advokatimik.bg актът, който са Ви връчили или да се обадите на тел.0878538646, за да си запишете час за консултация в нашата кантора. Ние ще Ви отговорим в рамките на няколко часа.

Политика за поверителност

14 + 3 =

глоба при липса на маска

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи