Независимо как ще го наречете – формален брак или по друг начин, съществуването му има своите последици. Добре е преди да се пристъпи към неговото слючване да се информирате за имуществените и неимуществените му ефекти и да предприемете необходимите действия по защита на Вашите права и интереси.

Какво представлява сключването на брак?

Бракът съгласно българския закон е съюз между мъж и жена.  Той се сключва по определен ред и условия и въз основа на него се пораждат права и задължения между съпрузите относно осигуряване на благополучието на семейството и грижите по децата.

Имуществени отношения между съпрузите

Имайки предвид целта, която се преследва с брака и принципите за взаимност между съпрузите и грижа за семейството, не е чудно защо законът предвижда законов режим на съпружеска имуществена общност. С него по-подробно можете да се запознаете тук: Избор на режим на съпружеска имуществена общност. При липса на избран имуществен режим или сключен брачен договор се прилага законовият, който предвижда създаването на съпружеска имуществена общност. Така например съществува риск в случай, че придобиете вещно право по време на брака, въз основа на законовата презумпция, то да се счита за обща принадлежност. А за да установите, че това право е Ваша лична собственост следва да водите съдебно дело и да докажете твърдението си.

Законът предвижда и редица ограничения с разпореждането по време на брака с общо имущество или лична собственост – семейно жилище, като във всеки случай се иска съгласието и/или участието на другия съпруг в сделката. Поради това Ви съветваме да уредите предварително имуществените въпроси с Вашия бъдещ съпруг или ако вече сте сключили брака да изберете имуществен режим, съответстващ на Вашите взаимоотношения.

Друга имуществена последица от брака е, че при настъпването на смърт на единия съпруг, другият го наследява сам или с други наследници по закон, взависимост от конкретните обстоятелства.

Неимуществени последици

Сключването на брак, може да има и своите неимуществени последици. Така например съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. В случай, че желаете за баща на детето Ви да се счита биологичния такъв, а не съпруга Ви, то следва да оспорите произхода на детето и да установите бащинството по съдебен ред. Научи повече тук: Оспорване на произход от баща.

Преди да пристъпите към сключването на брак, добре е да се консултирате с адвокат, който да даде най-добрия съвет за опазване на Вашите права и законни интереси. За съдействие, можете да се свържете с нас на тел.0878538646, email: office@advokatimik.bg, или да ни пишете чрез контактната форма по-долу.

Последвайте ни и на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

8 + 1 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи