ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТ ADVOKATIMIK.BG

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия.

 

Предмет

Настоящото уведомление има за цел да определи условията и начините, при които Адвокатска кантора ” Колчакова“ предоставя на Ваше разположение Сайта и условията, при които Вие имате достъп до него и го използвате. Всяко свързване със Сайта е подчинено на спазване на настоящите общи условия, като кантората си запазва правото да ги променя и актуализира постоянно. Достъпът до Сайта и неговото използване изискват приемане на настоящите общи условия и Вашето съгласие относно практиките на кантората в областта на личните данни.

 

Достъп до сайта

Кантората се стреми да поддържа Сайта достъпен, като в противен случай не носи отговорност. За целите на поддръжката, актуализирането или поради друга причина от технически или юридически характер, достъпът до Сайта може да бъде прекъснат или преустановен. Кантората не носи отговорност за такива прекъсвания и за последствията, които биха могли да произтичат за Ваша сметка.

Вие се задължавате да не използвате Сайта по неправомерен начин, както и да не злоупотребявате с възможностите, дадени от сайта, с цел получаване на безплатна консултация, която не Ви се следва.

 

Използване на съдържанието

Поправката или изменението на съдържанието или неговото използване с цел, различна от разрешената, съставляват нарушаване на правата на собственост на кантората или на трети лица. Преди всичко сайтът цели да запознае потребителите му с услугите, които се предоставят от адвокатите в Адвокатска кантора „ Колчакова“ и в никакъв случай не целят заместване на консултация с адвокат. Информацията, която се дава на потребителите чрез уебсайта е ориентировъчна и използвайки уебсайтът, всеки потребител декларира, че е запознат, че всеки юридически казус е специфичен и за разрешаването му не е достатъчно да се прочете статия от настоящия уебсайт или от друг такъв, а е добре да се консултира с квалифициран адвокат.

 

Електронна поща

За кореспонденция с Адвокатската кантора по електронната поща, Вие трябва да попълните предложените в Сайта формуляри за електронна поща.

 

 

Защита на лични данни

В най-общ смисъл, Вие можете да посещавате нашия Сайт без да е необходимо да разкривате Вашата самоличност и да предоставяте лична информация. При все това, упълномощени представители на Адвокатската кантора имат право да поискат от Вас определени сведения, за да могат да отговорят на Ваше запитване, да Ви предоставят услуга или да Ви запишат час за консултация.
Събраните чрез нашия Сайт данни са предназначени за Адвокатската кантора.

За да Ви предложи най-качествена услуга, Кантората събира анонимни данни относно Вашето посещение (посетени страници, дата и час на посещение…). Тя може да си служи с Вашите данни, за да анализира тенденции или изготвя статистики и мерки за посещаване на Сайта. Ние Ви информираме, че  имате право да се противопоставите на регистрирането на тези “бисквитки”. Ако обаче решите да се откажете от бисквитките, Вие няма да имате достъп до някои части на нашия Сайт.

Относно личните данните, които ще трябва да ни предоставите, Вие имате право на достъп до тях, да ги промените и премахнете, съгласно българския Закон за защита на личните данни и GDPR.
Освен това, Вие можете да се противопоставите безплатно на събирането и обработването на Вашите данни от Кантората.
За упражняване на тези права, достатъчно е да ни изпратите писмо на следния адрес :

гр. София, бул. „Цар Борис III” № 25, партер или на следния имейл адрес: office@advokatimik.bg

Нашият Сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Информираме Ви, че Кантората предоставя Вашите лични данни на тези сайтове. И Ви предупреждаваме, че когато напускате нашия Сайт, можете да бъдете подложени на други практики, свързани със защитата на лични данни, върху които не упражняваме никакъв контрол и за които не носим отговорност.
За повече информация, прочетете практиките на кантората, свързани с  Личните данни.