Ние сме…

Адвокатска кантора „Колчакова“ предоставя адвокатски услуги в сферата на: облигационно, търговско, вещно, семейно, трудово, административно и наказателно право, граждански, административен и наказателен процес. Местоположението й в гр. София осигурява бърз и удобен достъп до съда, прокуратурата и други по-важни обществени сгради и учреждения, като се намира и в непосредствена близост до Софийския районен съд (сградата, находяща се на бул. „Цар Борис III“), като адвокатската дейност не се ограничава само в рамките на столицата. Кантората разполага с адвокати с богат и дългогодишен опит и ползва услугите на партньори – счетоводители, психолози, медици и други специалисти, които консултират и съдействат при необходимост за разрешаването на казус със специфичен предмет. Екипът на адвокатската кантора осигурява на своите клиенти висококачествени услуги, благодарение на своя професионализъм и на иновативния и гъвкавия юридически подход за разрешаването на случая.

Петя Колчакова

АДВОКАТ

“Melius non incipient, quam desinent” – “По-добре да не започваш, отколкото да спреш по средата.”

Сенека

адвокат Петя Колчакова

За адв.Петя Колчакова

Специализирала съм в следните области на правото: облигационно право, семейно право, търговско право, вещно право, застрахователно право, трудово право, граждански процес, административно право и процес. За всеки конкретен казус отделям необходимото време за обстойно запознаване с фактите и обстоятелствата по случая, за събиране на доказателства, обсъждане с клиента на следващите стъпки и възможните варианти за разрешаване на казуса. Винаги спазвам срокове и работя задълбочено по всяко едно време. Освен за процесуално представителсво пред съда, много хора се обръщат към мен, за да се консултират преди…

Прочети повече...

да пристъпят към сключването на договор, поради това, че текстът е неясен и неразбираем за тях, което до голяма степен ги поставя в риск да бъдат подведени от другата страна. 

Други, решават да потърсят помощ, след като вече многократно са опитвали неуспешно да уредят отношенията си с другата страна, но така и не са постигнали съгласие по спорните въпроси. Какъвто и да е конкретният казус, пред клиента винаги излагам мнението си какви са рисковете при предприемане на определенo действие от тяхна страна, как могат те да се намалят до минимум и съответно кой вариант за разрешаването на случая в техния случай би бил най-рационален. Целта, която винаги стои пред мен, е да спестя на клиентите си средства, време и много нерви, както и да ги представлявам по най-добрия начин пред трети лица, администрация и съд.

„Истината е лесна за разбиране, когато я откриеш!“

Галилео

Като адвокат аз:

 • Защитавам свободите, правата и законните интереси на моите клиенти.
 • Ръководя се от върховенството на закона.
 • Спазвам адвокатска етика.
 • Водя делата си добросъвестно и в срок.
 • Вниквам в детайлите.
 • Винаги се отнасям отговорно към поверената ми работа.
 • Информирам клиентите ми за развитието на казуса.
 • Изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат.
 • Пазя тайната на своите доверители и подзащитни.
 • В своята работа се ръководя от Конституцията, законите на републиката и морала.
 • Спазвам професионалната етика и правилата за професионално поведение съгласно Етичния кодекс на адвоката.
 • Отстоявам законните интереси на своите клиенти.
 • Съгласувам линията на защита със своите клиенти.

Квалификации

2018 г. – участвала в квалификационна програма „ Новите положения в изпълнителния процес след проментие в ГПК / обн. ДВ, бр.86 от 2017г./“

2017 г. – участвала в квалификационна програма по „Застрахователните договори по новия КЗ и относимата практика на ВКС“

2015 г. – придобита адвокатска правоспособност

2014 г. – придобива юридическа правоспособност

Образование

 • 2008-2013 – Магистър по специалност „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

Практика

 • 02.2019 г. – досега – адвокат, вписана в Софийска адвокатска колегия, на самостоятелна практика в гр. София.
 • 06.2016 г. – 02.2019 г. – адвокат, вписана в Софийска адвокатска колегия, водила практиката на адвокатско дружество по следните области: търговско, облигационното, вещно, административно и процесуално право и работила по казуси и в областта на семейното и трудовото право.
 • 06.2015 г. – 05.2016 г. – юрист в адвокатско дружество в гр. София с дългогодишна практика в областта на търговското, вещното и процесуалното право.
 • 01.2014 г.-06.2015 г. – юрист в търговско дружество;

Адвокатски услуги

Вещно право

l

Облигационно право

Семейно право

Граждански процес

Търговско право

Административно право

Трудово право

Наказателно право

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.