Договор

Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на някакво отношение между тях. При него се създават права и задължения за всяка от тях. Това съгласие може да бъде постигнато във всякаква форма – устна, писмена, нотариална. Но само сключеният в изискуемата от закона форма договор се явява валиден съгласно българския закон.

Изготвяне на договор

Изготвянето на един договор е сложен процес. Понякога преговорите за сключването му могат да се окажат дори и по-трудни от самото съставяне. Причината е, че страните имат противоречиви интереси и трудно достигат до консенсус помежду си относно един или няколко въпроса.

След като се постигне съгласие между страните се преминава към изготвяне на самия договор. Тук е редно да отбележим, че е най-добре той да бъде изготвен от адвокат. Особено, когато става въпрос за защита на собствените Ви права и интереси като страна по договор, е редно да се консултирате с адвокат. Добре е той да участва и в процеса по изготвяне и сключване на договора.

За да бъде изготвен един договор трябва да сте наясно най-малко със следното:

Кои са страните по делото?

Какъв е предметът на договора?

Каква е уговорената цена и какъв е срокът за изпълнение?

Тръгвайки от тази основна информация ние можем да Ви консултираме съответно какво още е добре да бъде уредено в него, какво следва да се коригира или премахне.

Често при празноти в договора или недобро съставяне се стига до възникване на спорове между страните по него. Или още по-лошо – до злоупотреба с права от страна на някой от договарящите. Затова и бланките в интернет често се оказват неподходящи, тъй като те са създадени, за да покажат как би изглеждал договор от определен вид. Действително те не биха могли да уредят конкретните отношения по конкретния казус.

Съдържание на договора

Разбира се на първо място следва да бъдат определени страните по договора и тяхното качество. Задължително е да се впишат поне: три имена/наименование; ЕГН/ЕИК; адрес/седалище; законен представител. Какво качество имат зависи изцяло от постигнатите уговорки. Така например при покупко-продажба, едната страна ще бъде продавач, а другата купувач. При договор за извършване на строително-монтани работи едната страна ще бъде възложител, а другата – изпълнител.

Най-същинската част от договора е неговият предмет. Тук става ясно в какво се изразява договора. В примера с покупко-продажба продавачът се задължава да прехвърли правото си на собственост върху определена вещ, а купувачът се задължава да му заплати продажната цена за нея. С договора за СМР, възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши подмяна на ВиК инсталация в собствения на възложителя апартамент.

За да се постигне целта на договора, всяка една от страните следва да е наясно какви права и какви задължения има по него.

В практиката се е наложило и задължителното предвиждане на санкции при неизпълнение на някое задължение по договора. Това създава гаранции, че същият ще бъде изпълнен от една страна, а от друга – при нарушението му другата страна разполага с инструменти за защита.

Съдържанието на един договор се определя свободно между страните и не е определено в закона. Въпреки това съществуват някои нормативни изисквания относно договорите като цяло или за някои видове, които следва да се имат предвид и да се спазват.

Добре е в договора да се съдържа текст, уреждащ прекратяването му. Това важи особено когато става въпрос за дългосрочен/безсрочен договор или такъв с периодично изпълнение.

Видове договор

Взависимост от предмета им, договорите могат да бъдат най-различни и да носят наименование, каквото страните намерят за добре. По-долу ще посочим една малка част от тях, съобразно тяхната популярност на практика.

 1. Договор за покупко-продажба на недвижим имот /МПС/ вещ.
 2. Договор за предоставяне на услуга.
 3. Договор за дарение.
 4. Договор за наем.
 5. Договор за заем.
 6. Договор за строителство.
 7. Договор за изработка.
 8. Договор за поръчка.
 9. Договор за замяна.
 10. Консултантски договор.
 11. Договор за лизинг.
 12. Договор за реклама.
 13. Договор за сътрудничество.
 14. Договор за аренда.

Услуги, предоставяни от нашата адвокатска кантора:

– Консултация във връзка със сключване на договор;

– Водене на преговори;

– Съставяне, изменение, прекратяване на договор;

– Защита на права по договор.

За записване на час за консултация и за съдействие: тел.0878538646, email: office@advokatimik.bg и формата по-долу.

Можете да харесате и последвате нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK/

Политика за поверителност

7 + 11 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.