Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда отношенията между две или повече лица, които нямат търговско качество.

При договора за заем едно лице, наречено заемодател дава на друго лице пари или други заместими вещи, а заемоприемателят се задължава да ги върне в същия вид, количество и качество. Заместими вещи са тези, които могат да бъдат върнати от заемоприемателя от същия вид, количество и качество. Най-често предмет на договора е определена сума пари.

В случай, че се дава в заем такава вещ, която е незаместима, то тогава е налице заем за послужване. При него заемодателят предоставя за ползване временно и безвъзмездно една движима вещ, а заематеят се задължава да я върне.

Форма на договора

Договорът за заем е типичен неформален договор и обикновено се дава на устна уговорка и на ръка. Често в практиката се случва именно такива устно сключени договори да не бъдат изпълнени от заемоприемателя. Обикновено длъжниците разчитат на това, че заемодателят няма да потърси даденото в заем. Често дори не се съставя и разписка за получените пари. Затова и ние Ви съветваме във всеки случай, дори и да става въпрос за роднина, да сключите писмен договор. Така той ще Ви даде гаранция за изпълнението му. В случай на неизпълнение на клаузите му от другата страна ще можете да докажете лесно даването на пари в заем и конкретните уговорки.

Ако става въпрос пък за даване в заем на сума над 5000 лева, то тогава формата за доказване на договора е писмена. В този случай свидетелски показания не са допустими, освен в предвидените от закона изключения.

Какви клаузи следва да включва договора за заем?

Разбира се на първо място следва да е ясно какъв е предметът на договора. Това са определена по размер сума пари или други вещи. Следващото по важност е да се определи срокът, до който заетата сума или предмет следва да бъдат върнати на заемодателя. В случай, че не е определен срок за връщане, то това следва да стане в едномесечен срок от отправяне на покана за това. Обикновено в гражданските отношения лихва не се уговаря, но може да бъде изрично определена такава в договора.

С оглед гарантиране на изпълнение на задълженията и  опазване интересите на страните могат да бъдат определени неустойки и обезщетения в случай на неизпълнение на задължения на страна по договора.

Как да се защитим в случай на неизпълнение на договора?

Разбира се на първо място следва да се консултирате с адвокат. След като се запознае с казуса, специалистът ще Ви разясни следващите стъпки и действия по защита.

Адвокат Колчакова има богат опит в изготвянето на договори за заем, в консултирането и защитата на правата на клиентите си по повод на вече сключен договор. За връзка: тел. 0878/538646, email: office@advokatimik.bg или формата за контакт по-долу.

Последвайте нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

4 + 3 =

Свързани теми

Договор за дарение

Договор за дарение

Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго...

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *