Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда отношенията между две или повече лица, които нямат търговско качество.

При договора за заем едно лице, наречено заемодател дава на друго лице пари или други заместими вещи, а заемоприемателят се задължава да ги върне в същия вид, количество и качество. Заместими вещи са тези, които могат да бъдат върнати от заемоприемателя от същия вид, количество и качество. Най-често предмет на договора е определена сума пари.

В случай, че се дава в заем такава вещ, която е незаместима, то тогава е налице заем за послужване. При него заемодателят предоставя за ползване временно и безвъзмездно една движима вещ, а заематеят се задължава да я върне.

Форма на договора

Договорът за заем е типичен неформален договор и обикновено се дава на устна уговорка и на ръка. Често в практиката се случва именно такива устно сключени договори да не бъдат изпълнени от заемоприемателя. Обикновено длъжниците разчитат на това, че заемодателят няма да потърси даденото в заем. Често дори не се съставя и разписка за получените пари. Затова и ние Ви съветваме във всеки случай, дори и да става въпрос за роднина, да сключите писмен договор. Така той ще Ви даде гаранция за изпълнението му. В случай на неизпълнение на клаузите му от другата страна ще можете да докажете лесно даването на пари в заем и конкретните уговорки.

Ако става въпрос пък за даване в заем на сума над 5000 лева, то тогава формата за доказване на договора е писмена. В този случай свидетелски показания не са допустими, освен в предвидените от закона изключения.

Какви клаузи следва да включва договора за заем?

Разбира се на първо място следва да е ясно какъв е предметът на договора. Това са определена по размер сума пари или други вещи. Следващото по важност е да се определи срокът, до който заетата сума или предмет следва да бъдат върнати на заемодателя. В случай, че не е определен срок за връщане, то това следва да стане в едномесечен срок от отправяне на покана за това. Обикновено в гражданските отношения лихва не се уговаря, но може да бъде изрично определена такава в договора.

С оглед гарантиране на изпълнение на задълженията и  опазване интересите на страните могат да бъдат определени неустойки и обезщетения в случай на неизпълнение на задължения на страна по договора.

Как да се защитим в случай на неизпълнение на договора?

Разбира се на първо място следва да се консултирате с адвокат. След като се запознае с казуса, специалистът ще Ви разясни следващите стъпки и действия по защита.

Адвокат Колчакова има богат опит в изготвянето на договори за заем, в консултирането и защитата на правата на клиентите си по повод на вече сключен договор. За връзка: тел. 0878/538646, email: office@advokatimik.bg или формата за контакт по-долу.

Последвайте нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

3 + 3 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Договор за наем

Договор за наем

Договорът за наем е един от най-често сключваните в днешно време договори. От една страна той е важен за наемодателя / собственика на имота или вещта с оглед опазването на отдаденото имущество, ползването му съгласно указаното в договора предназначение и начин и...

Договор за дарение

Договор за дарение

Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.