Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет – услуга.

Услуга. Какво представлява тя?

За разлика от стоката или вещта, които имат материален израз, услугата е нещо, което не може да се пипне. Тя представлява извършване на нещо за другиго. Това може да бъде определено действие или цяла дейност. Във всеки случай обаче се цели да се изпълни волята на ползващата услуга страна.

Видове услуги и значението им за договора

Услугите могат да бъдат: банкови, застрахователни, образователни, медицински, консултантски, шивашки, туристически, посреднически, счетоводни, хамалски, транспортни, фотографски, строително- ремонтни дейности, изработка, почистване, озеленяване, преводи, организиране на събития  и много, много други.

Всяка една дейност е специфична сама за себе си. Поради това и всеки един договор следва да се изготви съобразно характеристиките на всяка една услуга. По този начин всеки индивидуален договор ще може да изпълни целта си и да уреди възможно най-пълно отношенията между страните. Колкото по-подробен е договорът, толкова и вероятността от конфликти между страните е по-малка.

Нормативна уредба

Договорът за предоставяне на услуга не е изрично уреден от закона и понятието “услуга” не е легално определено. Обикновено договорът носи наименование с отбелязване на вида на услугата, която ще се предостави. Поради това и при изготвянето на този договор следва да се вземат предвид общите разпоредби на гражданското законодателство, но и специалните закони, уреждащи специфичната дейност, предмет на договора. Приложимото право следва да се преценява при всеки един казус.

Какво е важно да знаят потребителите на услуги?

Важно е да се знае, че изпълнителите на определени услуги, следва да притежават определена правоспособност, лиценз или разрешение за извършване на съответната дейност. Задължението за притежаване на такива се съдържа в нормативната уредба, уреждаща специфичната дейност.  Например: банкова, застрахователна дейност, адвокати, одитори, архитекти, занаятчии и други. Обикновено има създадени публични регистри, където се съдържа информация за тези факти.

Нашата адвокатска кантора има богат опит в изготвянето и консултирането на договори за предоставяне на услуги, както и по защита на правата и интересите на страните по сключени договори.

За съдействие и контакт: тел.0878538646, email: office@advokatimik.bg , както и контактната форма по-долу.

Последвайте нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK/

Политика за поверителност

2 + 3 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Договор за наем

Договор за наем

Договорът за наем е един от най-често сключваните в днешно време договори. От една страна той е важен за наемодателя / собственика на имота или вещта с оглед опазването на отдаденото имущество, ползването му съгласно указаното в договора предназначение и начин и...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.