Какво представлява унищожаването на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия?

Този договор като всеки друг представлява съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. За разлика от другите договори, обаче, договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия страда от порок, който го прави унищожаем (недействителен). За разлика от нищожните договори, които не пораждат правни последици въобще, то при унищожаемите договори порокът не е от такова естество, което изключва пораждането на правно действие, но създава възможност за легитимираното лице да поиска унищожаването му в определен срок.

Така унищожаването на сделка може да се приеме като освобождаване от  обвързващото действие на договора чрез предявяването на иск пред съда за това или чрез предявяване на възражение.

Кога договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия е унищожаем?

За да бъде унищожаем на това основание договорът на първо място следва да е сключен от лице, което се намира в крайна нужда. Крайна нужда е налице тогава, когато поради някакви особени обстоятелства лицето се намира в сериозни материални затруднения и лошо финансово състояние, което го принуждава да сключи сделката. Тази сделка обаче се характеризира с това, че е сключена при явно неизгодни условия.

Само когато са налице горепосочени условия кумулативно, договорът ще се счита за унищожаем, като сключен при крайна нужда при явно неизгодни условия.

Най-често срещан случай в практиката е сключването на договор за продажба на недвижим имот на цена, съществено по-ниска от пазарната стойност,  поради остра, спешна нужда от парични средства (например за спешно лечение).

Унищожаване на сделка, сключена поради крайна нужда при явно неизгодни условия

Съгласно чл.33, ал.3 от ЗЗД в едногодишен срок от сключването на опорочения договор може да се предяви иск за неговото унищожаване. Въз основа на подадения иск се образува съдебно дело. В хода на производството пред съда следва да бъдат събрани доказателства относно наличието на сключен, поради крайна нужда договор между страните при явно неизгодни условия. Допустими са всякакви доказателства – писмени доказателства, свидетелски показания, експертизи и др., съобразно конкретния случай.

Какво се случва след като един договор бъде унищожен?

Съгласно чл.34 от ЗЗД, когато един договор бъде унищожен всяка от страните по него следва да върне на другата страна онова, което е получила по него.

Адвокат Петя Колчакова има богат опит по казуси, свързани с унищожаване на договор. За съдействие: тел. 0878538646, email: office@advokatimik.bg или формата по-долу.

Последвайте ни на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

13 + 4 =

Свързани теми

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Договор за наем

Договор за наем

Договорът за наем е един от най-често сключваните в днешно време договори. От една страна той е важен за наемодателя / собственика на имота или вещта с оглед опазването на отдаденото имущество, ползването му съгласно указаното в договора предназначение и начин и...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.