В настоящата статия ще разгледаме как протича едно дело за развод и колко струва.

Като всяко друго съдебно дело и разводът протича пред съда. При него обаче има особености, които го отличават от другите.

Целта, която се преследва с едно бракоразводно дело е специфична, прекратяване на брака. Съгласно българския Семеен кодекс обаче съществуват два начина да се постигне това: по взаимно съгласие между съпрузите и по общия ред.

Дело за развод при постигнато взаимно съгласие на съпрузите

Ясно е, че когато има постигнато съгласие между съпрузите делото за развод ще протече много по-бързо и ще спести множество разходи. Ето и причините за това.

Когато заедно с Вашия съпруг/а решите да пристъпите към развод, единственото което е необходимо да се направи е да се изготвят необходимите документи. За целта, е добре да се консултирате с бракоразводен адвокат, който да Ви разясни процедурата.

Най-важният документ, който следва да бъде изготвен, подписан от съпрузите и представен в съда е споразумението за развод. То има задължително предписано от закона съдържание, което следва да бъде спазено. Необходимо е всяка една клауза, включена в споразумението да е съобразена с нормативната уредба. В противен случай съдът може да не одобри цялото или част от така сключеното споразумение.

Ето и кои въпроси следва да бъдат решени и оформени в споразумението за развод:

  1. На кого ще се предостави ползването на семейното жилище – семейното жилище е последното място, където съпрузите са живели заедно. То може да не е тяхна собственостили да представлява нает апартамент.
  2. Издръжка между съпрузите – обикновено се уговаря, че такава не се дължи.
  3. Фамилното име – дали да се запази то или да се върне предбрачното.
  4. Ако съпрузите имат деца, то следва да уговорят и родителските права и дължимата издръжка за децата.
  5. Други въпроси. Може да бъде уговорено всичко, което не противоречи на закона и морала.

 Можете да прочетете повече за развода по взаимно съгласие тук.

След изготвянето и подписването на споразумението и останалите документи Вашият бракоразводен адвокат ще ги представи в съда. Обикновено насрочването на първото съдебно заседание става бързо в рамките на седмици или месец-два. След като се явите пред съда и лично заявите желанието си за развод, съдът одобрява постигнатата спогодба и прекратява сключения брак.

Колко струва разводът по взаимно съгласие?

Чест въпрос е каква е цената на едно дело за развод по взаимно съгласие. Минималното възнаграждение за адвокат е 400 лева. Допълнително следва да заплатите държавни такси по делото. Таксата за завеждане е 25 лева, а при приключване на делото се събират допълнително по 20 лева от всеки съпруг (освен ако друго не е уговорено в споразумението) и 2 % върху материалния интерес при уреждане на имуществени въпроси.

 Можете да прочетете също: Колко струва един развод?

Дело за развод по общия ред

Когато не може да се постигне споразумение между съпрузите за развод или един от тях не желае да се развежда, се пристъпва към дело за развод по общия ред.

То започва със завеждането на иск от единия съпруг против другия. Тук е много важно да се обърнете към адвокат, за да постигнете желания резултат, а именно прекратяване на брака. Имайте предвид, че в това производство не могат да се разглеждат имуществени спорове между съпрузите. Те ще следва да се разрешат след развода.

Тук следва да изтъкнете причините, поради които бракът Ви е непоправимо и дълбоко разстроен. Отделно, ако желаете съдът да изследва вината за развода, то ще следва да доказвате брачните провинения на съпруга. В случай, че се докаже, че единият от съпрузите е виновен за разстройването на брака, то той ще бъде осъден да заплати разноските по делото.

Допълнително делото за развод по общия ред се усложнява, когато е налице и спор за родителски права. В този случай, следва да се събират доказателства за родителския капацитет на всеки от родителите, техният морален и обществен облик, битовите и другите условия, които всеки от тях може да осигури за нормалното отглеждане и развитие на детето.

Повече за развода по общия ред можете да прочетете тук. 

Такси и разноски по дело за развод по общия ред

Тук минималният адвокатски хонорар съгласно закона е 600 лева, като се уговаря във всеки конкретен случай съобразно исковете, които ще се разглеждат и доказателствата, които ще се събират. Отделно се от съда се определят и държавните такси, дължими по делото, както и такива за събиране на доказателства.

Вижте също: Колко струва един развод?

Адвокатска кантора “Колчакова” има богат опит, както в дела за развод по общия ред, така и по взаимно съгласие между съпрузите. Свържете се за съдействие на тел.0878538646 или ни пишете във формата по-долу или на следния имейл: office@advokatimik.bg

Политика за поверителност

10 + 10 =

бракоразводно дело

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи