Цени

КАК СЕ ФОРМИРА ЦЕНАТА НА АДВОКАТСКА УСЛУГА?
Запазване на час за консултацияЗа нас

Размерът на адвокатското възнаграждение за всяка адвокатска услуга, предоставена от Адвокатска кантора „Колчакова“ се определя въз основа на вида на самата услуга, сложността на казуса и материалния интерес и е съобразен с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Възнагражденията съгласно Наредбата са следните:

за устна консултация и справка в съдебни и административни места и др.

30 лв.

съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

 • при интерес до 1000 лв.
 • от 1000 до 10 000 лв.
 • 10 000 до 50 000 лв.
 • 50 000 до 100 000 лв.

при интерес над 100 000 лв.

 • при интерес до 1000 лв.

70 лв.

 • от 1000 до 10 000 лв.

150 лв. + 1 % от горницата над 1000 лв.;

 • 10 000 до 50 000 лв.

250 лв. + 0,5 % от горницата над 10 000 лв.;

 • 50 000 до 100 000 лв.

500 лв. + 0,2 % от горницата над 50 000 лв.;

 • при интерес над 100 000 лв.

700 лв. + 0,1 % от горницата над 100 000 лв.;

70 лв.

150 лв. + 1 % от горницата над 1000 лв.;

250 лв. + 0,5 % от горницата над 10 000 лв.;

500 лв. + 0,2 % от горницата над 50 000 лв.;

700 лв. + 0,1 % от горницата над 100 000 лв.;

учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

150 лв.

300 лв.

150 лв.

300 лв.

текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – ; (в цената не се включва процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и изготвянето на книжа по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение);

400 лв./месечно

400 лв./месечно

уговорена почасова консултантска дейност

60 лв. на час

60 лв./ на час

процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 • при интерес до 1000 лв.
 • от 1000 до 5000 лв.
 • 5000 до 10 000 лв.
 • 10 000 лв. до 100 000 лв.
 • 100 000 лв. до 1 000 000 лв.
 • 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв.
 • над 10 000 000 лв.
 • при интерес до 1000 лв.

300 лв.

 • от 1000 до 5000 лв.

300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.

 • 5000 до 10 000 лв.

580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

 • 10 000 лв. до 100 000 лв.

830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

 • 100 000 лв. до 1 000 000 лв.

3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

 • 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв.

21530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

 • над 10 000 000 лв.

111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

300 лв.

300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.

580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

21530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

за изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство

300 лв.

за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:

 • образуване на изпълнително дело
 • процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания
 • процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот
 • обжалване на действията на съдебен изпълнител и процесуално представителство на длъжника при подадена жалба – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание
 • образуване на изпълнително дело

200 лв.

 • процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания

според материалния интерес;

 • процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот

на база стойността на имота;

 • обжалване на действията на съдебен изпълнител и процесуално представителство на длъжника при подадена жалба – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание

300 лв.

200 лв.

според материалния интерес;

на база стойността на имота;

300 лв.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.