Трудово право

Неизплатена заплата. Как мога да я получа?

Неизплатена заплата. Как мога да я получа?

Срещу всеки положен труд работникът или служителят има право да получи съответното трудово възнаграждение. Размерът му се определя съгласно сключения трудов договор и съгласно действащите нормативни актове. Ако имате неполучена заплата и работодателят отказва да я...
Незаконно уволнение

Незаконно уволнение

  Незаконно уволнение – Що е то? Незаконно уволнение е всяко прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя, при нарушаване разпоредбите на закона. Такова е например: дисциплинарното уволнение, при което: липсва извършено нарушение от страна на...
Шефът няма право да глобява

Шефът няма право да глобява

Често срещан въпрос в практиката ни е: Шефът ми постоянно ме глобява със суми от 20, 50 или 100 лв., защото според него „нарушавам трудовата дисциплина”. Има ли законово основание да ми налага такива глоби? Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 272, ал. 1 от...