Семейно право

Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Виж още: Споразумение за упражняване на родителски права и Как се решава спор за родителски права? С измененията на ДВ, бр. 16 от 2019 г. беше променен и чл. 182, ал. 2 от Наказателния кодекс. Той урежда санкциите при неизпълнение на съдебни решения, в които е...
Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Бракът със съпруга/съпругата Ви вече отдавна е загубил своето съдържание и съществува формално. Живеете разделени или просто не изпълнявате съпружеските си задължения. Двамата вече искате да продължите живота си като свободни, необвързани хора. Във всички тези случаи...