Семейно право

Оспорване на произход от баща

Оспорване на произход от баща

Виж също: “Установяване на произход”. Произходът е биологичната връзка между родител и дете. Понякога обаче тази връзка влиза в конфликт с формалния произход на детето. Поради това и законът предвижда възможността произходът да бъде оспорен по реда и...
Декларация – съгласие за извеждане на дете в чужбина

Декларация – съгласие за извеждане на дете в чужбина

Кога е необходима декларацията-съгласие за извеждане на дете в чужбина? Декларация-съгласие за извеждане на дете в чужбина е необходима, когато дете пътува извън страната без единия или двамата си родители. При излизане извън страната непълнолетно или малолетно дете...
Установяване на произход

Установяване на произход

Съгласно българското законодателство установяване на произход на дете е възможно само по съдебен път. Разбира се може да се установява произход, както от майката, така и от бащата. По-често срещаният случай в практиката е да се иска доказване на връзката баща-дете. За...
Припознаване на дете

Припознаване на дете

Докато произходът от майката се установява със самото раждане, то произходът на детето от бащата не е толкова явен. Когато майката се намира в граждански брак се прилага презумцията (предположението) за бащинство и за баща бива обявен съпругът. Но когато липсва...
Брачен договор

Брачен договор

Българският закон дава възможност преди встъпването в брак или по време на брака съпрузите да изберат договорен режим на имуществени отношения. При този режим (бъдещите) съпрузи сключват брачен договор в предвидената от закона форма, който се вписва в специален...
„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Под упражняване на родителски права, се има предвид тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата,...