Семейно право

Дело за развод

Дело за развод

В настоящата статия ще разгледаме как протича едно дело за развод и колко струва. Като всяко друго съдебно дело и разводът протича пред съда. При него обаче има особености, които го отличават от другите. Целта, която се преследва с едно бракоразводно дело е...
Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Правната възможност за лишаване и ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е една от мерките за закрила на детето. Прилага се само по изключение и само когато са налице предпоставките за прилагането й. Производството по лишаване и ограничаване на...
Спор между родители за извеждане на дете в чужбина

Спор между родители за извеждане на дете в чужбина

Спор между родители за извеждане на дете в чужбина е налице, когато майката и бащата на детето не могат да постигнат съгласие помежду си по отношение на пътуване на детето им зад граница. Въпреки че законът дава преимущество този въпрос да се реши доброволно, понякога...
Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

„Жертва съм на домашно насилие. Какво да направя?“ По този начин жени и мъже търсят съвет и съдействие от нашата кантора. Този проблем е често срещан и дискутиран в наши дни. До голяма степен се постави под въпрос ефективността на законовите мерки за защита от домашно...
Оспорване на произход от баща

Оспорване на произход от баща

Виж също: “Установяване на произход”. Произходът е биологичната връзка между родител и дете. Съпругът на майката се смята по презумпция (предполага се) за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване....
Декларация – съгласие за извеждане на дете в чужбина

Декларация – съгласие за извеждане на дете в чужбина

Кога е необходима декларацията-съгласие за извеждане на дете в чужбина? Декларация-съгласие за извеждане на дете в чужбина е необходима, когато дете пътува извън страната без единия или двамата си родители. При излизане извън страната непълнолетно или малолетно дете...