Все по-популярни у нас стават т.нар. “бързи кредити”. Опростеното кандидатстване за кредит и бързото му и лесно отпускане го прави примамлив за всеки, който се нуждае от пари.

Лесното и бързо отпускане на кредита, обаче, контрастира с трудното му погасяване. Причината за това e начисляването на твърде високи лихви и създаването на една изкуствена свръхзадлъжнялост. Как става това, за какво да внимаваме и как да се защитим са въпросите, на които ще отговорим по-долу.

Какво означава “бърз кредит”?

Ясно е какво се има предвид под това понятие. В днешно време се появяват все повече реклами, които втълпяват, че това е начин да се получат пари много лесно и бързо. Изтегленият бърз кредит обаче чисто юридически в повечето случаи представлява потребителски кредит. Именно поради това и длъжниците, в качеството си на потребители, могат да се ползват от защитата на закона, имайки предвид и специалния Закон за потребителския кредит.

За да бъде един бърз кредит потребителски следва да бъдат налице най-общо следните условия:

– сумата на кредита да не бъде по-голям от 147 000 лева;

– да не бъде обезпечен с ипотека или друго обезпечение върху недвижим имот;

– целта на договора следва да бъде за покриване на текущи нужди, но не и за придобиване или запазване правото на собственост върху недвижим имот;

– договори, по които не се начисляват лихви или други разходи по кредита;

– срокът на погасяване да е повече от 3 месеца и да не са незначителни разходите.

За какво да внимаваме при подписване на договора?

Добре е преди да се подпише договора за кредит хубаво да се прочете. Обикновено обаче това не се прави. Обстоятелството, че вече е налице подписан договор, не означава, че нямате право на защита. Твърде е вероятно в него да са налице клаузи, които в закона се определят като нищожни. Това означава, че те не могат да произведат юридическо действие спрямо Вас и Вие можете да търсите правата си чрез извънсъдебни средства или по съдебен ред.

Какви ограничения са предвидени в закона по отношение на т.нар. бърз кредит?

Най-често кредиторите включват в Договорите, задължение за заплащане на различни такси и комисиони. По този начин те си осигуряват повишаване на доходността от предоставения заем. Съгласно закона, обаче, всяка такса и комисиона следва да бъде определена ясно и точно (вид, размер, предназначение). Те могат да бъдат събирани единствено за предоставяне на допълнителна услуга, но не и за действия, свързани с усвояване и управление на отпуснатия кредит.

Друго важно ограничение, предвидено в Закона за потребителския кредит, е определянето на максимален допустим размер на годишния процент на разходите. Той не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения. Към настоящия момент това се равнява на около 50 % ГПР.

Отделно договорът за потребителски кредит, следва да отговаря на определени критерии за форма и съдържание. Когато не са спазени някои от тези изисквания, то може да се счете, че целият договор е недействителен. В този случай потребителят ще дължи връщане само на получената в заем сума.

Как да се защитим?

Двата способа за защита против незаконосъобразни договори за бърз кредит са: извънсъдебният и съдебният. Извънсъдебният способ може да се изразява в предприемането на различни действия, като отправяне на заявление, покана до кредитора, сключване на споразумение с него. Отделно може да се подаде и Жалба до Комисията за защита на потребителите.

Когато е налице спор, по който не може да се постигне съгласие между кредитора и кредитополучателя, той може да се реши окончателно от съда.

Нашата адвокатска кантора има богат опит по казуси, свързани с “бързи кредити”. За съдействие можете да се свържете на тел. 0878538646, имейл: office@advokatimik.bg, https://www.advokatimik.bg/.

Политика за поверителност

12 + 7 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.