Все по-популярни у нас стават т.нар. “бързи кредити”. Опростеното кандидатстване за кредит и бързото му и лесно отпускане го прави примамлив за всеки, който се нуждае от пари.

Лесното и бързо отпускане на кредита, обаче, контрастира с трудното му погасяване. Причината за това e начисляването на твърде високи лихви и създаването на една изкуствена свръхзадлъжнялост. Как става това, за какво да внимаваме и как да се защитим са въпросите, на които ще отговорим по-долу.

Какво означава “бърз кредит”?

Ясно е какво се има предвид под това понятие. В днешно време се появяват все повече реклами, които втълпяват, че това е начин да се получат пари много лесно и бързо. Изтегленият бърз кредит обаче чисто юридически в повечето случаи представлява потребителски кредит. Именно поради това и длъжниците, в качеството си на потребители, могат да се ползват от защитата на закона, имайки предвид и специалния Закон за потребителския кредит.

За да бъде един бърз кредит потребителски следва да бъдат налице най-общо следните условия:

– сумата на кредита да не бъде по-голям от 147 000 лева;

– да не бъде обезпечен с ипотека или друго обезпечение върху недвижим имот;

– целта на договора следва да бъде за покриване на текущи нужди, но не и за придобиване или запазване правото на собственост върху недвижим имот;

– договори, по които не се начисляват лихви или други разходи по кредита;

– срокът на погасяване да е повече от 3 месеца и да не са незначителни разходите.

За какво да внимаваме при подписване на договора?

Добре е преди да се подпише договора за кредит хубаво да се прочете. Обикновено обаче това не се прави. Обстоятелството, че вече е налице подписан договор, не означава, че нямате право на защита. Твърде е вероятно в него да са налице клаузи, които в закона се определят като нищожни. Това означава, че те не могат да произведат юридическо действие спрямо Вас и Вие можете да търсите правата си чрез извънсъдебни средства или по съдебен ред.

Какви ограничения са предвидени в закона по отношение на т.нар. бърз кредит?

Най-често кредиторите включват в Договорите, задължение за заплащане на различни такси и комисиони. По този начин те си осигуряват повишаване на доходността от предоставения заем. Съгласно закона, обаче, всяка такса и комисиона следва да бъде определена ясно и точно (вид, размер, предназначение). Те могат да бъдат събирани единствено за предоставяне на допълнителна услуга, но не и за действия, свързани с усвояване и управление на отпуснатия кредит.

Друго важно ограничение, предвидено в Закона за потребителския кредит, е определянето на максимален допустим размер на годишния процент на разходите. Той не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения. Към настоящия момент това се равнява на около 50 % ГПР.

Отделно договорът за потребителски кредит, следва да отговаря на определени критерии за форма и съдържание. Когато не са спазени някои от тези изисквания, то може да се счете, че целият договор е недействителен. В този случай потребителят ще дължи връщане само на получената в заем сума.

Как да се защитим?

Двата способа за защита против незаконосъобразни договори за бърз кредит са: извънсъдебният и съдебният. Извънсъдебният способ може да се изразява в предприемането на различни действия, като отправяне на заявление, покана до кредитора, сключване на споразумение с него. Отделно може да се подаде и Жалба до Комисията за защита на потребителите.

Когато е налице спор, по който не може да се постигне съгласие между кредитора и кредитополучателя, той може да се реши окончателно от съда.

Нашата адвокатска кантора има богат опит по казуси, свързани с “бързи кредити”. За съдействие можете да се свържете на тел. 0878538646, имейл: office@advokatimik.bg, https://www.advokatimik.bg/.

Политика за поверителност

15 + 13 =

Свързани теми

Наследяване на ЕООД

Наследяване на ЕООД

1.Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
2.Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
3.За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Сигурно повечето от Вас са благодарни за получената “помощ”, защото са закърпили положението временно. Знайте обаче, че отсрочването на кредити и получаването на безлихвен такъв крие също рискове и е необходимо да им се обърне внимание.

Придобиване на имот по давност

Придобиване на имот по давност

Един от начините да станете собственик на недвижим имот е чрез придобиване на имот по давност. Тази възможност е предвидена в Закона за собствеността и е широко приложима в практиката. Придобиване на имот по давност - определение Когато едно или повече лица са владели...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *