„Системата ни/ги убива“ под такъв надслов беше един от най-гръмките, медийно предавани протести. Дали има промени в системата, обаче и кой как изигра картите си на политическата сцена, ние няма да коментираме. Тук ще обърнем внимание как юридически стоят нещата за правото на хората с увреждания за освобождаване от заплащане на винетни такси.
Ще споделим и един пример как се ограничава достъпа на гражданите до административни услуги. И то в случая на уязвими такива, които би следвало да са под закрилата на закона. Става въпрос за хората с увреждания, които имат право на безплатна винетка и как те могат да си подадат документи, за да получат това свое право.

Виж още: Какво става с електронната винетка при промяна собствеността върху автомобила?

Кои лица имат право на безплатна годишна винетка?

Законът за пътищата определя условията, при които определени лица могат да получат безплатна годишна винетка.

Това са: лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Условията, които нормативната уредба поставя, се отнасят до самия автомобил. Той следва да е лек автомобил и да е собственост на правоимащите лица. Обемът на двигателя следва да е до 2000 куб. см, а мощността до 117,64 kW (160 к.с.) .
Ако не са изпълнени тези условия безплатна винетка няма да бъде издадена на името на лицето, което е поискало такава.

Какви документи е необходимо да се представят?

За освобождаване от винетна такса следва да се подаде Заявление-Декларация по образец. Към него се прилага единствено нотариално заверено пълномощно, ако се подава чрез пълномощник. Съгласно закона пълномощното за адвокат, родител, дете или съпруг не е задължително да се заверява нотариално, но е твърде вероятно в администрацията да Ви върнат, ако не е нотариално заверено. Поредният абсурд, при положение, че пълномощникът по никакъв начин не може да се облагодетелства или пък да задължи упълномощителя с нещо. Но администрацията прилага своя Наредба, в която незаконосъобразно се поставя това изискване. Чудно защо администрацията, начело с министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика решава, че това е рационално решение. А следва да се има предвид, че хора с увреждания, чието придвижване е затруднено, нееднократно са попадали в ситуации нотариуси масово да им отказват (особено в София) да ги посетят у дома, за да извършат нотариална услуга (като тази за нотариалното заверяване на подписа на пълномощното). Отделно от това за правоимащите лица с и без това ниски пенсии и помощи, това означава, че следва да се натоварят финансово и за заплащането на нотариални такси.
Към Заявлението-Декларация, считано от 01.04.2019 г. не е необходимо да се представя големия талон на автомобила или решението на ТЕЛК. За справка заявителят (упълномощеното лице или представителят) следва да предостави единствено свой личен документ на служителя, приемащ документите.

Къде и как се подават документи за безплатна годишна винетка?

Заявлението, заедно с приложените документи към него, може да се подаде лично в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащото лице. Отново не е ясно защо нашите управляващи са решили, че е удобно гражданите да подават необходимите документи единствено по настоящ адрес. Или това се прави с оглед удобство на самата администрация, а не на гражданите. За в бъдеще, нашата държава следва да направи по-достъпни административните услуги за гражданите и да не ги ограничава в упражняването на правата им. Така, например, редно е да се осигури възможност да се подават документи по постоянен адрес и по месторабота. А защо не и във всяка една местна структура на административния орган.
Следва да се знае, че е възможно да се подават документи с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Втората възможност няма да я коментираме, защото все още не е осъществена фактически и гражданите не могат да се възползват от нея. Но е възможно да изпратите документите си по пощата. За целта следва да се снабдите с образеца на заявлението-декларация. Можете да го изтеглите от интернет страницата на Агенция „Социално подпомагане“. Попълвате го, прилагате необходимите документи и ги изпращате. Предимството на този начин е, че след като попълните и приготвите документите, Ваш близък може да занесе писмото до най-близката пощенска станция, поради което не е необходимо да изготвяте и заверявате пълномощно.

Политика за поверителност

12 + 7 =

Свързани теми

Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *