Покупка на имот

Покупка на имот

Рискове при покупка на имот Да се купи имот от несобственик. В този случай купувачът не става собственик на имота, предмет на сделката. За него възниква правото да иска разваляне на сделката по съдебен ред и да претендира връщане на даденото по договора направените...
Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Правната възможност за лишаване и ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е една от мерките за закрила на детето. Прилага се само по изключение и само когато са налице предпоставките за прилагането й. Производството по лишаване и ограничаване на...
Спор между родители за извеждане на дете в чужбина

Спор между родители за извеждане на дете в чужбина

Спор между родители за извеждане на дете в чужбина е налице, когато майката и бащата на детето не могат да постигнат съгласие помежду си по отношение на пътуване на детето им зад граница. Въпреки че законът дава преимущество този въпрос да се реши доброволно, понякога...
Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

Жертва съм на домашно насилие. Какво да правя?

„Жертва съм на домашно насилие. Какво да направя?“ По този начин жени и мъже търсят съвет и съдействие от нашата кантора. Този проблем е често срещан и дискутиран в наши дни. До голяма степен се постави под въпрос ефективността на законовите мерки за защита от домашно...
Какво става с електронната винетка при промяна на собствеността върху автомобила?

Какво става с електронната винетка при промяна на собствеността върху автомобила?

В интернет се намират няколко статии по темата като общото мнение е, че при промяна в собствеността на автомобила винетката изгубва валидността си, когато е сменен регистрационният номер. Дали е така, обаче, съгласно закона и действително какво става с електронната...