Какви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност?

Какви мерки против разпространението на коронавируса (covid-19) следва да спазвам, за да не ме привлекат към наказателна отговорност?

.С вземането на Решение от Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна се въведоха следните противоепидемични мерки на територията на Република България, които всеки гражданин следва да спазва, за да не извърши престъпление...
Глоби при неплатена винетка или тол такса

Глоби при неплатена винетка или тол такса

От началото на 2019 г. в България се въведе смесена система на таксуване за преминаване по платената пътна мрежа. Тя включва такса за определени категории пътни превозни средства, събирана на база време (винетни такси) и такса, на база изминато разстояние (тол такси)....
Процедура по налагане на дисциплинарно наказание

Процедура по налагане на дисциплинарно наказание

Кога се налага дисциплинарно наказание и за какво? Как следва да протече законосъобразно една процедура по налагане на дисциплинарно наказание е съществен въпрос, който касае, и работодателя, и служителя. Това е така, тъй като при извършени нарушения в дисциплинарното...
Какво трябва да съдържа един трудов договор?

Какво трябва да съдържа един трудов договор?

Какво трябва да съдържа един трудов договор или за какво трябва да внимаваме при неговото сключване е съществен въпрос, който вълнува и двете му страни – работодател и служителя. Задължително трудовият договор следва да съдържа следното: 1. Място на работа – това е...
Кой има право на безплатна винетка? За какво да внимаваме?

Кой има право на безплатна винетка? За какво да внимаваме?

„Системата ни/ги убива“ под такъв надслов беше един от най-гръмките, медийно предавани протести. Дали има промени в системата, обаче и кой как изигра картите си на политическата сцена, ние няма да коментираме. Тук ще обърнем внимание как юридически стоят нещата за...