Предварителен договор за покупка на имот

Предварителен договор за покупка на имот

Предварителен договор за покупка на имот – Що е то? Съдържание на предварителния договор В практиката се е наложило, че едва ли не преди изповядване на сделка за покупка / продажба на имот пред нотариус, следва да се сключи и предварителен договор за покупка на имот....