Покупка на имот

Покупка на имот

Рискове при покупка на имот Да се купи имот от несобственик. В този случай купувачът не става собственик на имота, предмет на сделката. За него възниква правото да иска разваляне на сделката по съдебен ред и да претендира връщане на даденото по договора направените...