Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Производство по лишаване и ограничаване на родителски права

Правната възможност за лишаване и ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е една от мерките за закрила на детето. Прилага се само по изключение и само когато са налице предпоставките за прилагането й. Производството по лишаване и ограничаване на...