Установяване на произход

Установяване на произход

Съгласно българското законодателство установяване на произход на дете е възможно само по съдебен път. Разбира се може да се установява произход, както от майката, така и от бащата. По-често срещаният случай в практиката е да се иска доказване на връзката баща-дете. За...
Припознаване на дете

Припознаване на дете

Докато произходът от майката се установява със самото раждане, то произходът на детето от бащата не е толкова явен. Когато майката се намира в граждански брак се прилага презумцията (предположението) за бащинство и за баща бива обявен съпругът. Но когато липсва...
Брачен договор

Брачен договор

Българският закон дава възможност преди встъпването в брак или по време на брака съпрузите да изберат договорен режим на имуществени отношения. При този режим (бъдещите) съпрузи сключват брачен договор в предвидената от закона форма, който се вписва в специален...
„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

„Споделено родителство“ или Съвместно упражняванe на родителски права

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят само с единия родител или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Под упражняване на родителски права, се има предвид тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата,...
Спор за родителски права

Спор за родителски права

Когато родителите не живеят заедно, независимо дали са в брак или не са между тях възниква въпроса как ще отглеждат децата си. Общото правило е, че това се решава от майката и бащата при условията на общо съгласие. Когато липсва такова, обаче, възниква т.нар. спор за...