Защо не е добра идеята „развод без адвокат“?

Защо не е добра идеята „развод без адвокат“?

Сигурно много хора се питат защо им е необходим адвокат, когато пристъпват към развод. Особено когато става въпрос за развод по взаимно съгласие при вече постигнато споразумение със съпруга/съпругата. Днес в интернет могат да се намерят безплатни или неприлично евтини...
Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Актуално: Наказателна отговорност при неспазване на постановения режим на лични отношения

Виж още: Споразумение за упражняване на родителски права и Как се решава спор за родителски права? С измененията на ДВ, бр. 16 от 2019 г. беше променен и чл. 182, ал. 2 от Наказателния кодекс. Той урежда санкциите при неизпълнение на съдебни решения, в които е...